Na dan Evrope, 9. maja, je Evropski parlament v Strasbourgu gostil odprtje Konference o prihodnosti Evrope. Njen cilj je omogočiti državljanom, da delijo svoje mnenje o politikah EU na različnih področjih delovanja.

Konferenca je odprt politični proces, ki teče od maja 2021 do pomladi 2022. Glavno središče konference je digitalna platforma. Tu lahko vsi Evropejci delijo svoje razmišljanje o Evropi in potrebnih spremembah, slišijo mnenja drugih, poiščejo dogodke v svoji bližini, organizirajo svoj dogodek ter spremljajo napredek in rezultate. Konferenca o prihodnosti Evrope je edinstvena priložnost za razpravljanje evropskih državljanov o evropskih izzivih in prednostnih nalogah. Evropske institucije so se zavezale, da bodo prisluhnile pobudam, mnenjem in predlogom ter v okviru svojih pristojnosti spremljale priporočila.

Do pomladi 2022 naj bi s pomočjo te konference sprejeli odločitve in zagotovili smernice za prihodnost Evrope. Razprava bo tekla o številnih interesnih področjih, ki so ključnega pomena za prizadevanja in pobude učiteljev, vodij usposabljanj ter izobraževalcev odraslih: digitalni preobrazbi, močnejšem gospodarstvu, socialni pravičnosti in delovnih mestih, izobraževanju, kulturi, mladini in športu, zdravju, podnebju in okolju in številnim drugim.

Za dostop do različnih tem, ki so osrednji del te razprave, obiščite spletno stran konference ter prispevajte svoje ideje in pomisleke. Ogledate si lahko tudi odprtje konference.

Špela Močilnikar (spela.mocilnikar@cmepius.si), CMEPIUS

Skip to content