28. septembra je na ACS potekala slovesna podelitev potrdil drugi generaciji mentoric in mentorjev v programu PUM-O, ki so v letošnjem letu uspešno končali program TUM PUM-O.

 

Uvodoma so mentorje nagovorili vodja programa TUM PUM-O Natalija Žalec, direktor ACS mag. Andrej Sotošek in generalni direktor Direktorata za trg dela in zaposlovanje pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Jurij Snoj. Slednji se je v svojem nagovoru dotaknil problema starajoče se družbe. Poudaril je, da so mladi ljudje dragoceni sami po sebi, hkrati pa je z njimi povezana tudi prihodnost Slovenije. Programi, kot je PUM-O, mladim omogočajo povezovanje na različnih družbenih ravneh, razvijanje lastne ustvarjalnosti in dejavni prispevek tudi k trajnostnemu razvoju družbe.

V nadaljevanju sta nove mentorje nagovorila nekdanja udeleženca programa PUM Barbara Bajda, dipl. pravnica in študentka magistrskega študija na Pravni fakulteti v Ljubljani, ter Klas Preželj, dipl. socialni delavec, ki je trenutno zaposlen v Veliki Britaniji kot osebni asistent ljudi s poškodbo hrbtenice. Skozi osebno pripoved sta osvetlila lik mentorja v programu PUM/PUM-O in vpliv, ki ga je imelo sodelovanje v programu PUM na njuno življenje.

Oba sta poudarila občutek pripadnosti, ki sta ga razvila v skupini, predvsem pa empatičen in spoštljiv odnos mentorjev do udeležencev. Tako sta dobila občutek, da je nekomu mar za njune težave, da ju nekdo sliši in zaupa vanju ter jima hkrati pomaga tam, kjer sama še ne zmoreta. Ob mentorski podpori in vodenju sta razvila svojo lastno moč, ki jima je omogočila, da sta dosegala in dosegla cilje, ki sta si jih postavila v programu, pa tudi po tem, ko sta program zapustila. Poudarila sta, da sta s svojimi mentorji stkala močne vezi spoštovanja in zaupanja, ki držijo še danes. Skozi njuno pripovedovanje smo začutili poslanstvo mentorjev v PUM-O, ki ga orisujejo tudi besede Natalije Žalec: »Mentorji so tisti ljudje v našem življenju, ki nam pomagajo najti pot do sebe in do drugih in zaživeti celostno.«

Program podelitve so sklenili trije novi mentorji, ki so predstavili projektne naloge, ocenjene z najvišjimi ocenami.

To so Ksenja Sulič za nalogo PUM-Ovski urbani vrt, Nina Skupek za nalogo Naš prostor, naša čast! ter Emilio Urbančič za nalogo Soba prednikov plemena Antemoro na Madagaskarju. Prva dva projekta so že uspešno izpeljali v Ajdovščini in v Mariboru. Upamo, da se bo tretji projekt uresničil v okolju, za katero je načrtovan. Morda se bo z njim na Madagaskar razširil tudi program PUM-O.

Vsem 26 novim mentoricam in mentorjem v programu PUM-O še enkrat iskreno čestitamo in jim želimo, da bodo pri svojem delu zadovoljni in uspešni. Delo mentorske skupine je namreč, izhajajoč iz ugotovitev elevacijskih študij o PUM, glavni dejavnik kakovosti tudi v programu PUM-O.

Mag. Karmen Rajar (karmen.rajar@acs.si), ACS

Skip to content