Za nami je prvi razpisni rok za oddajo prijavnic projektov mobilnosti posameznikov (KA1) in za oddajo vlog akcije partnerstva za sodelovanje (KA2) razpisa Erasmus+ 2021. Na slovenski nacionalni agenciji CMEPIUS smo prejeli kar 153 vlog za projekte mobilnosti posameznikov, od tega jih je 15 s področja IO. Zadovoljni smo tudi z odzivom na akcijo Partnerstva za sodelovanje (KA2), kjer smo skupno prejeli 122 vlog, od teh pa kar 42 za izobraževanje odraslih. Vloge bodo v naslednjih dneh pregledali zunanji strokovnjaki in podali svoje strokovno mnenje, ki bo odločilo, kateri projekti bodo od septembra letos zaživeli in pričeli z delom na novih rezultatih.

Razmišljate o svojem projektu Erasmus+? Če v pomladanskem roku niste uspeli oddati prijavnice, se boste zagotovo razveselili jesenskega razpisnega roka. Tudi tedaj bosta za prijavo na voljo dva tipa projektov. Poleg tega pa se boste jeseni lahko odločili še za možnost pridobitve akreditacije Erasmus. Namenjena je tistim organizacijam, ki želijo vzpostaviti ali nadaljevati mednarodno sodelovanje. Potrjuje, da je organizacija pripravila načrt za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti v okviru širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije in ji bo omogočen poenostavljen dostop do možnosti financiranja v okviru ključnega ukrepa 1 programa Erasmus (2021–2027).

Več informacij o možnostih projektov in prijavi za akreditacijo Erasmus najdete v letošnjem Vodniku za prijavitelje. Priložnosti za sodelovanje v obstoječih projektih ali svoje nove projektne partnerje pa lahko poiščete s pomočjo iskanja partnerjev na EPALE.

Špela Močilnikar (spela.mocilnikar@cmepius.si), CMEPIUS

 

Skip to content