EU z Zelenim dogovorom odgovarja na podnebne spremembe. Državljane in državljanke spodbuja k bolj zelenemu in trajnostnemu ustvarjanju prostora in življenja v Evropi. V tem procesu bosta ključnega pomena izobraževanje in usposabljanje, ki bosta pomagala razviti ustrezna znanja, spretnosti, vrednote in odnose za prehod v zeleno družbo. Zato EK pripravlja predlog priporočil za Svet o izobraževanju za okoljsko trajnost, v katerem bo predstavila mnenja različnih deležnikov. Vse do 24. septembra 2021 lahko v javnem posvetovanju na temo izobraževanja in usposabljanja za okoljsko trajnost podate mnenje vsi zainteresirani posamezniki in organizacije z odgovorom na vprašalnik. Podrobnejša navodila lahko preberete v prispevku Izrazite mnenje o svoji vlogi v zelenem dogovoru | EPALE (europa.eu).

Špela Močilnikar (spela.mocilnikar@cmepius.si), CMEPIUS

Skip to content