Že od leta 2012 na ACS sistematično spremljamo informacije o e-izobraževanju in deloma tudi o uporabi tehnologije v izobraževanju ter jih umeščamo v e-Kotiček. Aktualne informacije pridobivamo od uveljavljenih mednarodnih organizacij, kot so EDEN, ICDE, EADTU, preko spletnih novic kot so npr. Tech &  Learning – Tools & Ideas to Transform Education, Eduwire Newsletter, Education World, The E-learning Coach Newsletter (Connie Malamed), Distance Educater.com Newsletter. Relevantne spletne vire iščemo po specializiranih spletnih portalih s področja e-izobraževanja.

Leta 2020 smo e-kotiček prenovili tako vsebinsko kot oblikovno. Trenutno vsebuje 953 spletnih povezav do različnih virov s področja e-izobraževanja, večinoma v angleškem jeziku. V e-Kotiček smo na novo umestili tudi rubriko Aktualno. Tam lahko najdete poročilo ICDE o kakovosti spletnega izobraževanja in izobraževanja na daljavo na globalni ravni v času pandemije ter videoposnetek o razliki med tradicionalnim sistemom za upravljanje učenja (LMS) in personaliziranim učnim okoljem (PLE). Objavili smo tudi avdioposnetek o definicijah pojmov, kot so e-izobraževanje, online izobraževanje, študij na daljavo, kombinirano izobraževanje, obrnjeno učenje itd. ter izobraževanje na daljavo v sili (emergency remote teaching), ki se je pojavilo v času epidemije.

Mag. Margerita Zagmajster (margerita.zagmajster@acs.si), ACS

Skip to content