Lansko leto je z zdravstveno krizo skoraj čez noč postavilo na preizkušnjo odpornost, okretnost in sposobnost uresničevanja delovnega načrta Cedefopa. Hkrati pa je bila to tudi priložnost, da pokažejo svojo prožnost, ustvarjalnost in zanesljivost. Kot kaže poročilo, so zastavljene načrte celo presegli. Več >>

Omrežje Eurydice je v začetku septembra objavilo novo poročilo z naslovom Adult education and training in Europe. V poročilu, ki so ga podnaslovili ‘Gradnja vključujočih poti do spretnosti in kvalifikacij’, so zbrane informacije o trenutnih pristopih k spodbujanju vseživljenjskega učenja. Posebno pozornost namenjajo politikam in ukrepom, ki odraslim z nizko stopnjo spretnosti in kvalifikacij omogočajo dostop do učnih možnosti in priložnosti. Več >>

Konec julija je v naše poštne nabiralnike priletela nova številka biltena UIL. V rubriki Pismenost in temeljne spretnosti pišejo o pomenu kakovostnih podatkov za pripravo dobrih politik, ki spodbujajo pismenost. Poročajo tudi o uspešno izpeljanem spletnem usposabljanju o družinski in medgeneracijski pismenosti in učenju, ki se ga je udeležilo preko 170 udeležencev iz 50 držav. Več >>

Osrednja zgodba 112. številke novičnika Cedefop se nanaša na prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU. Predstavljajo tudi publikacijo o poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Več >>

LLLP v središče julijske izdaje novičnika (LLLP Insights – Validation and assessment) postavlja potrjevanje učenja in ocenjevanje. To sta ključni značilnosti vseh sistemov vseživljenjskega učenja in prednostna tema LLLP. Več >>

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS

Skip to content