Tokrat predstavljamo kar dve številki glasila Cedefop Newsletter: 113. novičnik prinaša različne novice in vabila ter ozavešča o novih publikacijah. Glavna zgodba septembrske izdaje se osredotoča na visoki obisk v Cedefopu. Z vodstvom te mednarodne organizacije so se sestali predstavniki EK, da bi poiskali primerne načine za krepitev vloge poklicnega izobraževanja in usposabljanja v okrevanju po pandemiji. Več >>

V 114. številki glasila Cedefop Newsletter pa uvodoma vabijo k obisku nove spletne strani. Z njo zagotavljajo preprostejšo uporabo statističnih informacij. V nadaljevanju pišejo o skupnem simpoziju o vajeništvu za bolj zelena gospodarstva in družbe, ki sta ga Cedefop in OECD organizirala 21. in 22. oktobra. Vabijo k ogledu posnetka pogovora z Nicolasom Schmitom, evropskim komisarjem za delovna mesta in socialne pravice, med njegovim obiskom na sedežu Cedefopa v Solunu … Več >>

Jesenska številka evropske  spletne  revije o VŽU in IO – Elm Magazine poskuša odgovoriti na vprašanje, ali bi bilo treba v IO vzpostaviti več dialoga med raziskavami in prakso. V uvodniku z naslovom Novinarstvo mora biti graditelj mostov urednica Heini Huhtinen razkriva razloge, ki so jih gnali k ustvarjanju te tematske številke. »Prvič,« je zapisala, »javna razprava o pomenu raziskovanja se zdi trenutno precej razgreta … Po drugi strani pa se je smiselno vprašati, kako bi lahko raziskave naredili bolj dostopne in vidne v vsakdanjem življenju in praksi.« Več >>

Nova številka ALADIN Online Alert izpostavlja nekaj zanimivih publikacij. Izdal jih je UIL in so prosto dostopne na spletu. Globalni okvir za temeljne spretnosti za življenje in delo v 21. stoletju je razvila ILO. Avtorji so se osredotočili na spretnosti za uspešno delovanju na trgu dela in v vsakdanjem življenju, saj so tesno prepletene. Celovit pregled zgodovine, politik, teorije in prakse ter pedagoških pristopov k izobraževanju v zaporih je dostopen v angleškem in francoskem jeziku. Več >>

Najnovejša številka glasila EAEA obvešča svoje člane o dogajanju v združenju, napoveduje dogodke, opozarja na objave svojih članov na spletni strani EAEA in portalu EPALE, poroča o projektih … Nagrade Grundtvig, ki jih združenje EAEA podeljuje že osemnajstič, sta v letu 2021 prejeli skupini #GEMMA (lokalne/regionalne/nacionalne pobude) in DIGIT-AL (transnacionalne pobude). Obe pobudi uspešno uporabljata participativne procese in metode pri oblikovanju digitalnega državljanstva in spodbujanju demokracije. Več >>

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS

Skip to content