Na ACS smo te dni posebno ponosni na objavo prenovljenega portala Kam po znanje, ki je s pomočjo evropskih sredstev v okviru projekta EPUO 2020/2021 pridobil novo, sodobnejšo in bolj funkcionalno podobo.

Pretekle mesece smo bili pri prenovi največjega portala za izobraževanje in učenje odraslih zelo ustvarjalni. Poleg tehnične izboljšave – prehoda na nov operacijski sistem – smo oblikovali nov uporabniški vmesnik. Ta učinkovito in neposredno nagovarja tako uporabnike – izvajalce izobraževanja in usposabljanja, širšo javnost, posebno ranljive skupine, kot tudi strokovno javnost, nosilce politike, medije in druge uporabnike.

Prenovljeni portala uporabniku na prijaznejši in preglednejši način predstavi vsebine o izobraževanju in učenju ter omogoča številne poizvedbe po izobraževalni ponudbi. Navdihujoče zgodbe pa posameznika nagovorijo in motivirajo k vključitvi v izobraževanje in učenje ter pridobivanju novih spretnosti in veščin.

Posebno rubriko na portalu smo namenili izobraževalcem odraslih, ki z različnimi programi izobraževanja in usposabljanja prispevate h krepitvi znanja in spretnosti odraslih. Obenem pripomorete tudi k njihovi večji zaposljivosti, osebnemu napredku ter dejavnemu državljanstvu.

Vabimo vas, da vsebine na portalu kreirate skupaj z nami. Z vpisom in redno objavo programov izobraževanja in usposabljanja boste nagovorili posameznike k vključitvi v izobraževanje in učenje. Hkrati boste povečali svojo prepoznavnost in se pridružili najbolj iskanim izobraževalcem odraslih v Sloveniji. Obveščajte nas tudi o dogodkih in nam posredujte kratke videoizjave udeležencev svojih izobraževanj, da jih vključimo v portal.

Naj vas to povabilo nagovori, da do konca junija na portalu objavite načrtovano ponudbo izobraževanja in usposabljanja odraslih za prihajajoče šolsko leto 2021/2022. Kasneje pa objave redno dopolnjujte in posodabljajte! Vpis in prisotnost na portalu pričakujemo zlasti od izvajalcev izobraževanj in usposabljanj, ki so sofinancirana z javnimi sredstvi.

Erika Brenk (erika.brenk@acs.si), ACS

Skip to content