Spoštljivo nagovarjanje starejših je ključno zaradi demografskih sprememb, ki prinašajo večjo vlogo starejših v družbi. Programski svet F3ŽO, ki šteje skoraj 60 predstavnikov različnih organizacij in posameznikov, je pripravil pobudo za uporabo spoštljive in nežaljive terminologije, vezane na nagovor in govor o starejših v družbi.

Med podpisniki pobude, ki opozarjajo na potrebo po spoštljivem izražanju, je tudi ACS. Besede, kot so starostniki in oskrbovanci, so oblika starizma, ki utrjuje predsodke in stereotipe o staranju. Priporočamo izraze starejši, dom starejših in stanovalci domov starejših.

F3ŽO, največji evropski festival za starejše, poziva vse ustvarjalce medijskih vsebin ter različnih zapisov in javnih obravnav, da v komunikaciji do in o starejših odslej uporabljajo spoštljive izraze, ki bodo prispevali k njihovi enakopravni in pravični vlogi v družbi. Skupaj gradimo skupnost, v kateri imajo starejši enakopravno in pravično vlogo.

Priredila: Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS

Skip to content