Vsi si želimo kakovostnega preživljanja svoje starosti, pri tem pa pogosto pozabimo na vedno večje izzive, s katerimi se sooča starejše prebivalstvo. Eden izmed teh je tudi t. i. starizem, ki se pojavlja v obliki stereotipov, predsodkov in diskriminacije starejših oseb. Prepogosto ostaja spregledan, celo neviden, čeprav ima vrsto negativnih posledic na kakovostno življenje in preživljanje starosti.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sodelovanju z AGE Platform Europe in ZDUS v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU organiziralo mednarodno konferenco Človekove pravice za vse starosti: Spodbujanje vseživljenjskega vidika in medgeneracijskega sodelovanja za spoprijemanje s starizmom. Z dogodkom so želeli opozoriti na škodljive posledice starizma in poiskati poti za uspešno spoprijemanje z njim. Konferenca je zbudila veliko pozornosti, saj je na njej sodelovalo več kot 600 udeležencev iz 60 držav sveta.

Rešitve so iskali v medgeneracijskem sodelovanju in vseživljenjskemu vidiku staranja. Le z zavedanjem, da se človek stara že od rojstva in ne šele v poznejših letih, bomo presegli ozko gledanje na starost ter pomembno prispevali k preseganju starizma.

Minister Janez Cigler Kralj je v svojem nagovoru opozoril, da »starizem zmanjšuje kakovost človekovega življenja, povečuje socialno izolacijo in osamljenost«, in dodal, da »zagotavljanje polnega sodelovanja starejših v družbi med drugim pomeni, da so starejši videni, slišani in polnopravni člani naših družb kot posamezniki in kot skupina«.

Prikaz de Fuente

Podpredsednica Evropske komisije Dubravka Šuica je dejala: »Bistveno je, da spodbujamo razumevanje, solidarnost in odgovornost med generacijami ter se borimo proti diskriminaciji vseh starostnih skupin. To krepi naše skupnosti in demokracijo ter jih naredi primerne za prihodnost.«

Govorci so se strinjali, da bo v prihodnje treba več vlagati v krepitev dejavnosti, v katerih bodo sodelovale različne generacije. S krepitvijo sodelovanja in solidarnosti v družbi bomo spodbudili medsebojno razumevanje ljudi različnih starosti in tako pripomogli k omejevanju starizma. Strokovnjakinje in strokovnjaki so za učinkovito spopadanje s starizmom opozorili tudi na prilagoditev zakonodaje in politik, spremembe na področju izobraževanja ter izvajanje različnih medgeneracijskih aktivnosti.

reklamna slika

»Ozaveščanje starejših, ki včasih niti ne prepoznajo, da so diskriminirani, moramo obogatiti z znanji o človekovih pravicah, ves učni proces pa približati zmožnostim sprejemanja v poznejši življenjski dobi,« je poudarila Jožica Puhar, podpredsednica ZDUS.

Ebbe Johansen, predsednik AGE Platform Europe, je zaključil: »Sprejemanje življenjskega vidika staranja bo okrepilo naše sodelovanje z mlajšimi in nam pomagalo razumeti različnost med starejšimi. Le tako bomo oblikovali družbo, v kateri bomo v celoti uživali pravice v vseh starostnih obdobjih.«

Če se dogodka niste utegnili udeležiti, si lahko ogledate posnetek. Organizatorji so pripravili tudi sklepne ugotovitve konference.

Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS

Skip to content