Letošnji Festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) je poleg sejemskega dela ponudil tudi vsebinsko bogat strokovni in izobraževalni program. Gost okrogle mize z naslovom Izzivi vseživljenjskega učenja je bil med drugimi direktor ACS, mag. Andrej Sotošek. Omizje je vodila Alenka Reissner z ZDUS, drugi sodelujoči so bili še dr. Zoran Jelenc, upokojeni psiholog, andragog, prvi direktor ACS, prof. dr. Ana Krajnc, predsednica SUTŽO, mag. Bojan Valančič, sekretar na Direktoratu za informacijsko družbo, MJU, in Mija Pukl, podpredsednica ZDUS.

Na ZDUS ugotavljajo, da vseživljenjsko učenje starejših od 65 let v Sloveniji še vedno ni sistemsko urejeno. Na F3ŽO so želeli na osnovi dozdajšnjih problemskih razprav in sprejetih zaključkov nadaljevati razpravo o korakih, potrebnih za pridobitev jasnega načrta vseživljenjskega učenja starejših, in zagotovitev pogojev za njegovo realizacijo.

Direktor ACS se je med razpravo zavzel za »uporabo tako formalnega kot neformalnega pristopa k izobraževanju odraslih. Tudi sam ocenjuje, da bi moralo to področje biti del vladne strategije in akcijskega načrta. V Sloveniji je veliko primerov dobrih praks, ki združujejo različne dejavnike, manjka pa sistemska rešitev na nacionalni ravni, je dejal.« (STA)

Povzetke omenjene razprave in drugih vsebin strokovnega in izobraževalnega programa najdete tukaj.

Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS

Skip to content