Svoje mnenje lahko podate do 16. julija!

Individualni učni računi osebam v delovnoaktivni dobi omogočajo izboljšanje spretnosti in zaposljivosti. Gre za osebne račune, v katerih se zbirajo pravice, ki se porabijo za kakovostno usposabljanje, svetovanje ali vrednotenje in potrjevanje znanja. V okviru Programa znanj in spretnosti za Evropo želi komisija oceniti, ali ima takšna pobuda možnost zapolniti obstoječe vrzeli med dostopom do usposabljanja in uspešnostjo odraslih pri soočanju s prehodi na trgu dela. Ocena stanja bo vključevala širok posvet med državami članicami, socialnimi partnerji ter drugimi deležniki.

V okviru te pobude je EK odprla javni posvet o individualnih učnih računih, ki bo odprt do 16. julija letos. Tako želijo pridobiti stališča različnih zainteresiranih strani pri opredelitvi problema, ciljev, vsebin ter učinkov predlagane pobude. Svoje mnenje k razpravi lahko prispevate, tako da izpolnite spletni vprašalnik, ki je na voljo v vseh uradnih jezikih EU. Če boste imeli težave pri dostopu do spletnega vprašalnika, pa lahko svoje mnenje podate po e-pošti. Zaradi zagotavljanja transparentnosti naj se organizacije in drugi pravni subjekti, ki bodo sodelovali v javnem posvetu, prijavijo s pomočjo Registra EU za preglednost.

Obiščite spletno stran in prispevajte svoje mnenje!

Prej pa preberite objavo na EPALE.

Špela Močilnikar (spela.mocilnikar@cmepius.si), CMEPIUS

Skip to content