V svojih novicah Cedefop poroča o predstavitvi Evropskega indeksa spretnosti (ESI) v Bruslju 27. septembra. ESI je orodje, ki zagotavlja spremljanje in pregled izobraževalnih sistemov in sistemov pridobivanja spretnosti v državah EU. Meri razliko med stanjem v posamezni državi in idealno vrednostjo, ki je 100.  Sestavljen je iz treh stebrov: razvoja spretnosti, udejanjanje spretnosti in ujemanja. Najboljši rezultat je dosegla Češka (75), medtem ko je Slovenija na 5. mestu. Presenetljivo je, da so vzhodne države na vrhu, medtem ko se zahodnoevropske države uvrščajo v sredino in dosegajo indeks 45–62. Kratka predstavitev je objavljena med publikacijami Cedefop. V prihodnje bo ESI državam članicam EU pomagal oceniti, ali ubrani koraki vodijo v smer razvoja ESI – k boljšim rezultatom.

Objavljeni so tudi rezultati fotografskega natečaja. Timi poklicnih usposabljanj in izobraževanj iz Italije, Madžarske in Litve so predlagani za najvišjo nagrado, ki bo podeljena na Evropskem tednu poklicnih spretnosti.

Eden od stebrov Cedefopovega projekta Digitalizacija in prihodnost dela je raziskava o množičnem učenju (CrowdLearn). Prvi del rezultatov je bil v središču pogovorov na srečanju o digitalizaciji dela ob avstrijskem predsedstvu EU na Dunaju. Povezan je z vprašanjema, kako ljudje med delom na spletu pridobivajo, razvijajo in prepoznavajo svoje spretnosti ter na katero učno metodo se najbolj zanesejo.

Cedefopova mreža institucij Refernet je objavila nacionalna poročila o terenskem delu (outreach) in svetovanju ranljivim skupinam mladih (t. i. nevidnim mladim). Pri obravnavi te skupine sledijo priporočilom EU, predvsem Potem izpopolnjevanja. Za Slovenijo poročila še ni.

V nadaljevanju novice Cedefop prinašajo še objavo novih publikacij, npr. Skillset and Match, ki jo najdete tudi v Knjižnici ACS, in vabilo na strokovne dogodke.

Vir: Newsletter Cedefop, september 2018.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS

Skip to content