V oktobru smo v Središču za kakovost in izobraževanje ACS objavili dva nova kratka izobraževalna filma o kakovosti izobraževanja odraslih:

  • Razprava o rezultatih samoevalvacije in
  • Metoda zgledovanja v izobraževanju odraslih.

Nahajata se na spletnem portalu Mozaik kakovosti in kanalu Kakovost izobraževanja odraslih na YouTubu.

Vabimo vas, da si ju ogledate in uporabljate v vašem kolektivu ali skupini za kakovost, ko se boste znašli v fazi priprave razprave o rezultatih samoevalvacije ali metode zgledovanja.

Kaj je namen razprave, koga povabiti in katero gradivo pripraviti, kako in kje organizirati razpravo, kako poteka razprava o rezultatih samoevalvacije ter kako aktivno vključiti zaposlene v razpravljanje o izboljšavah oz. ukrepih za razvoj kakovosti v organizaciji? Strokovna priporočila, vezana na ta vprašanja v izobraževalnem filmu Razprava o rezultatih samoevalvacije podaja Milena Zorić Frantar. Izvedeli boste, na kaj vse morate biti pozorni, ko v kolektivu pripravljate tovrstno razpravo.

V drugem izobraževalnem videu Jasmina Orešnik Cunja predstavi Metodo zgledovanja v izobraževanju odraslih od načrtovanja do praktične izvedbe v organizaciji. Predstavi različne možnosti in področja, na katerih lahko uporabimo metodo: pri izmenjavi izkušenj in znanj s primerljivo organizacijo, za primerjavo dobrih praks med organizacijami in strokovnimi delavci na istih ali podobnih delovnih mestih, za spoznavanje novosti, za utrjevanje kolegialnih vezi idr. V videu se boste tudi seznanili z nekaj primeri uporabe metode zgledovanja iz prakse organizacij za izobraževanje odraslih, ki jih lahko uporabite pri načrtovanju in izvedbi te metode.

Izobraževalno videogradivo smo ustvarili v okviru projekta ESS Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022.

Milena Zorić Frantar (milena.zoric.frantar@acs.si), ACS

Skip to content