ZISSS je 30. maja v Tolminu gostilo strokovni dogodek z naslovom Narava, izziv vseživljenjskega učenja. Namen dogodka je bil večplasten, in sicer da skozi predstavljene praktične in teoretične vsebine udeleženci (samo)evalvirajo vrednote, prepričanja ter ozaveščenost o konceptu trajnosti. Izzive današnje družbe sta v prvem delu kritično umestila klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj in raziskovalec Anton Komat. Dr. Nevenka Bogataj je povezala izzive družbe s procesom VŽU.

Izzivi so globalni, rešitve pa velikokrat lokalne in celo individualne, zato so udeleženci v drugem delu dogodka odgovore iskali v izbranih trajnostnih zgodbah Zgornjega Posočja in Julijskih Alp. Miro Kristan iz PRC je uspešne lokalne primere umestil v kontekst izvajanja Alpske konvencije, direktorica Mlekarne Planika Anka Lipušček Miklavič pa je potrdila, da sta spoštovanje naravnih danosti in tradicija najboljši osnovi za poslovni uspeh. Dr. Gordana Beltram z MOP je s predstavitvijo Biosfernih območij in MaB ter območja Julijske Alpe nakazala tesno povezanost človeka in narave v tem prostoru. Ob zaključku plenarnega dela so predstavniki TNP in skupnosti Julijske Alpe imenovali prva ambasadorja biosfernega območja Julijske Alpe, in sicer Klemena Langusa, direktorja Turizma Bohinj, in Janeza Bizjaka, dolgoletnega direktorja TNP.

Strokovni dogodek se je zaključil z dvema ločenima aktivnostma. V proaktivni kavarni so izobraževalci odraslih iskali odgovore na vprašanja, kako lahko s pripravo ustreznih neformalnih izvedbenih programov usposabljanja prispevajo k trajnosti, na vodenem ogledu Ribogojnice Faronika pa so spoznali še en primer uspešne lokalne zgodbe.

S tem dogodkom je ZiSSS – že četrto leto zapored – odprl Teden izobraževanja za trajnostni razvoj, ki poteka v času Evropskega tedna za trajnostni razvoj (30. 5.–5. 6.). Takrat članice ZiSSS izpeljejo vrsto aktivnosti, s katerimi v skupnosti spodbujajo, ozaveščajo in motivirajo za delovanje po načelih trajnosti.

Strokovni dogodek je sofinanciralo MIZŠ. Več o dogodku in povzetkih proaktivne kavarne je objavljeno na spletni strani ZiSSS.

Patricija Rejec (patricija.rejec@prc.si), Posoški razvojni center

Skip to content