ZLU (kot vodilni partner) in LU Jesenice skupaj s štirimi mednarodnimi partnerji sodelujeta v mednarodnem projektu Erasmus+ KA2 Učenje na daljavo za ranljive skupine odraslih. Projekt je stekel v začetku tega leta in prva srečanja projektne skupine smo organizirali po spletu.
Delovno vzdušje na mobilnosti

Ob koncu meseca septembra smo v Limassolu na Cipru končno lahko izvedli tudi prvo delovno srečanje. V poletnem vzdušju smo partnerji iz Slovenije, Cipra, Hrvaške, Estonije in Nizozemske izmenjali svoje izkušnje pri izvajanju izobraževanja na daljavo za prvi dve ciljni skupini odraslih, brezposelne in osebe s posebnimi potrebami. Do pomladi sta v načrtu še dve srečanji, na katerih bomo obravnavali metode pri učenju na daljavo še za ciljne skupine starejših, priseljencev, osipnikov in odraslih s podeželja. Rezultat projektnega sodelovanja bo skupni priročnik, v katerem bodo zbrane izkušnje, priporočila in praktični primeri za izvajanje učenja in svetovanja na daljavo za šest ciljnih skupin odraslih. Ob izbruhu epidemije covida-19 in nenadnem prehodu izobraževanja na daljavo, izkušenj in tovrstne literature ni bilo, zato smo bili izobraževalci odraslih postavljeni pred velik izziv. Verjamemo, da bo priročnik dobrodošla pridobitev za vse, ki izvajamo izobraževanje na daljavo za odrasle.

Ekipa ZLU na Cipru

Projekt je za ZLU pomemben tudi zato, ker možnost sodelovanja in mobilnosti tako zaposlenim kot zunanjim sodelavcem – učiteljem v izobraževalnih programih za odrasle ter ustanovam, s katerimi se povezujemo v regiji. Mobilnosti na Cipru sta se tako poleg strokovnih delavk ZLU udeležila tudi zunanja predavateljica ter sodelavca VDC Zasavje. V času epidemije so nabrali veliko izkušenj pri izvajanju programov na daljavo prav za skupini odraslih, ki smo ju obravnavali. Na ZLU vidimo projekte, ki omogočajo povezovanje v lokalnem okolju, kot pomembno dodano vrednost. Na ta način poglabljamo sodelovanje z ustanovami in učitelji ter spodbujamo razvoj izobraževanja odraslih v regiji. Rezultat projekta Učenje na daljavo za ranljive skupine odraslih tako ne bo le priročnik z metodami učenja za odrasle, pač pa predstavlja tudi možnost tesnejšega sodelovanja in razvijanja novih zamisli za izboljšanje kakovosti življenja v Zasavju in širše.

Valentina Uran (valentina.uran@zlu.si), ZLU

Skip to content