Prvo mesto v mesečnem pregledu virov, ki nastajajo v evropskem prostoru, namenjamo pobudi Zgodbe skupnosti EPALE. Z njo so želeli podpreti izobraževalce odraslih in jim omogočiti, da se v času najhujše zdravstvene krize v zadnjem času med seboj povežejo, motivirajo in delijo izkušnje. Pred nami je zbornik 114 navdihujočih zgodb izpod njihovih peres. Iz Slovenije prihajajo tri pripovedovalke, ki so se v pandemiji znašle tako ali  drugače: Mojca Frankovič, Darja Kušar in Saša Kelhar. Več >>

Slovenci imamo dolgo tradicijo učenja odraslih na prostem. Druga letošnja številka Elm Magazine je posvečena prav tej temi. Damir Josipovič, prostovoljec, ki poučuje na SUTŽO, pripoveduje zgodbo, kako je učilnico preselil ven. »Nismo mogli daleč,« piše, »zato smo se naučili, kako na svojo vsakdanjo realnost gledati z novimi očmi.« Več >>

Majska številka Biltena UIL v središče postavlja izobraževanje za trajnostni razvoj. Vseživljenjsko učenje je ključno za reševanje globalnih izzivov in je zato sestavni del ITR. V mnogih delih sveta o trajnostnem razvoju poučujejo le v formalnem izobraževanju in ne v širši skupnosti. Prav zato so tej temi namenili virtualno srečanje v okviru Svetovne konference o izobraževanju za trajnostni razvoj UNESCO. Več >>

Najnovejša izdaja Cedefopove revije Skillset and match poudarja pomen zbiranja, izbiranja in kombiniranja podatkov o znanjih in spretnostih pri napovedovanju trendov v prihodnje. To je pomembno za učeče se mlade, da spoznajo, kaj je potrebno za začetek kariere, v veliko pomoč pa je tudi zaposlenim pri nadaljnjem oblikovanju poklicne poti. Več >>

Pregled državljanstva in vseživljenjskega učenja 2020 (The Citizenship and Lifelong Learning Monitor 2020) je poročilo fundacije SOLIDAR, ki letno spremlja razvoj politik na področju doseganja spretnosti za aktivno sodelovanje v družbi z VŽU tako na nacionalni kot evropski ravni.

Letošnji Pregled, ki je izšel v začetku aprila, nosi podnaslov Državljanske kompetence in vseživljenjsko učenje za zelene in digitalne prehode: Ali je Evropa pripravljena? Več >>

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS

Skip to content