V prostorih RIC Novo mesto 3. 6. 2021 je potekala konferenca projekta TRIADE 2.0. Projekt se bliža zaključku in v partnerskih državah potekajo dogodki, ki spodbujajo uporabo razvitih orodij med izobraževalci.

Predstavili smo možnost uporabe razvite metodologije in orodij za dvig kvalitete življenja starejših oseb s posebnimi potrebami. Projekt se je ukvarjal z vprašanjem socialne vključenosti starajočih se odraslih z motnjami v duševnem razvoju.

V projektu smo izhajali iz dejstva, da se je pričakovana življenjska doba oseb s posebnimi potrebami povečala. Upoštevati je treba torej posebne potrebe, povezane s staranjem: po socialni vključenosti, inkluzivnem izobraževanju in razvijanju ter vzdrževanju življenjskih spretnosti.

Glavna rezultata projekta sta nastala za različni ciljni skupini, ki med seboj sodelujeta. Na eni strani so to odrasle osebe, ki so vključene v delo z osebami s posebnimi potrebami: izobraževalci odraslih, osebni asistenti, socialni delavci, psihologi, izvajalci oskrbe in nedvomno starši. Na drugi strani pa so to starajoči se odrasli z motnjami v duševnem razvoju.

V prvem sklopu rezultatov projekta je nastal priročnik za trenerje in priročnik z naslovom Moja nova vključujoča služba (My New Inclusive Job) za izobraževalce. Primeren je za izvedbo 20–40-urnega izobraževalnega programa, z namenom okrepiti kakovost življenja udeležencev. Poleg opisa procesa staranja vsebuje metodologijo dela pri osebah s posebnimi potrebami in navodila za uporabo platforme. Gradivo je primerno za direkten prenos v prakso. Podprto je s predstavitvami v PowerPointu, praktičnimi in teoretičnimi vajami ter pedagoškimi viri. Priročnik vsebuje tako metodologijo izvedbe kot orodja za evalvacijo in validacijo programa.

Pri pripravi metodologije je nastal dodatni rezultat: obsežen MOOC, v katerem so dostopna vsa gradiva ter tudi uporabni posnetki.

Drugi rezultat projekta je razvoj interaktivne platforme ua usposabljanje Novi starejši jaz (My New Ageing Me). Namenjena je osebam s posebnimi potrebami. Uporabijo jo lahko preko spleta s podporo usposobljenega mentorja. Gradiva so uporabna tako v razredu pri individualnem delu ali v skupini.

Na platformi je 64 vaj z glavnih področij kakovosti življenja. Izberemo jih lahko po vsebini, času izvedbe, vrsti poučevanja (individualno ali v skupini) in obliki vaj. Nanašajo se na 7 dimenzij:

  • Samoodločanje
  • Socialna vključenost
  • Materialna blaginja
  • Čustveno dobro počutje
  • Medčloveški odnosi
  • Osebni razvoj
  • Telesno dobro počutje
  • Pravice

Poleg gradiv in virov za izobraževalce platforma ponuja možnost raziskovanja dejavnikov in področij kakovosti življenja: dobro počutje, socialna vključenost in neodvisnost.

Vsa nastala orodja so bila v projektu pilotno testirana. V Sloveniji smo usposobili 16 izobraževalcev odraslih za prenos pridobljenega znanja na ciljne skupine, s katerimi sodelujejo. Novi pristopi k individualni obravnavi ljudi za izboljšanje kakovosti življenja in razvoja kariere bodo pripomogli k nadaljnji kakovostni izvedbi njihovega dela. V teku so tudi pilotni tečaji 150 AAWID za podporo procesu usposabljanja.

Na podlagi pilotnega testiranja smo ugotovili, da so razvita gradiva široko uporabna, tako za strokovnjake kot za osebe s posebnimi potrebami. Rezultati hkrati ozaveščajo o pomenu kakovostnega življenja oseb s posebnimi potrebami.

Agnieszka Natalia Mravinec (AgnieszkaNatalia.Mravinec@ric-nm.si), RIC Novo mesto

Skip to content