Prihodnost naših otrok je velika neznanka. Še pred desetletjem je veljalo, da je izobrazba pomemben dejavnik pri kariernem razvoju posameznika in zaposlovanju. Danes ni več tako. V družbi znanja so v ospredju kompetence 21. stoletja in delovna inteligenca posameznika.

V povprečju posameznik preživi približno tretjino svojega življenja v službi, zato je pravilna poklicna izbira ključna odločitev v življenju mladostnika. Da se znajo pravilno odločiti, morajo vedeti, kaj jih veseli in česa so sposobni. Pomembno je, da vedo, kakšne so razmere na trgu dela in kakšne so napovedi za želene poklice v prihodnosti.

Prvi zametki otrokove kariere se pokažejo v zgodnjem otroštvu. Predšolski in osnovnošolski otroci živijo v okolju in obdobju, ki nudi najboljše razmere za oblikovanje edinstvenih sposobnosti, za raziskovanje in opazovanje sveta. Starši in drugi odrasli pri tem odigrajo pomembno vlogo, vendar odločitev ne smejo vsiljevati. Upoštevajo naj otrokov značaj, interese in potrebe na trgu dela. Ko mladostnik končno spozna samega sebe in določi svoje interese, je dobro, da poišče podrobne informacije o položaju in specifiki določenih poklicev. Karierni center za mlade VšečKAM in GREM mlade ob podpori inovativnih delavnic spodbuja otroke k raziskovanju poklicev in določanje poklicnih ciljev. Naj omenim samo najprodornejše delavnice: Talent center mladih in poklicni escape room, Raziskovanje poklicev po metodi Lego serious play, Se spoznavam in poklicno raziskujem s Kubo robotom, Z branjem do spoznavanja poklicev, Gledališče poklicev, Moj kul CV, Job shadowing, Raziskovanje poklicev ob podpori vprašalnika Kam in kako, Ustvarjam si kariero in Moja CV vizitka.

V okviru Kariernega centra VšečKAM in GREM starše in mlade povezujemo s konkretnimi igrami za delo v dvoje.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj idej za aktivno preživljanje prostega časa v dvoje, s poudarkom na raziskovanju poklicev in spoznavanju otrokovih interesov v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju.

Enostaven in zanimiv pristop temelji na prepoznavanju poklicev in igranju vloge v določenem poklicu. Otroku pripravimo 15 poklicnih kartic s sličicami različnih poklicev. Motiviramo ga za izbiro kartice, nato pa ga opazujemo pri igranju vloge – opravljanju tega poklica. Opazujemo mimiko, geste, dialog, zastavljanje vprašanj, okolje, pripomočke … Ali ima otrok realistično predstavo? Pogovorite se z njim o različnih možnostih izbire, tipičnih odgovornostih, lastnostih glede na njegovo starost in stopnjo razumevanja.

Zanimiva igra, imenovana Dan jabolk – kdo sem jaz?, temelji na prepoznavanju močnih področij otroka. Iz kartona izrežemo 20 jabolk in nanje napišemo različne lastnosti: igriv, spoštljiv, razgledan, samostojen, pogumen, samozavesten, ustvarjalen, vzvišen, ukazovalen, individualist … Te pojme tudi pojasnimo. Otroci s pomočjo staršev barvajo jabolka. Kakšne barve je tvoje jabolko? Zelena barva poudarja močna področja, rdeča pa področja, ki bi jih otrok še razvijal. Narišite veliko drevo in nanj nalepite jabolka. Z vodenimi vprašanji, kako razvijati manj močna področja, otroka spodbujate k prepoznavanju sebe in določanju korakov za izboljšanje novih ciljev.

Lego kocke so najboljša izbira za družinsko kreiranje in raziskovanje poklicnih okolij. Kuhar lahko dela v restavraciji, bolnišnici ipd. Vzporedno zastavljamo otroku vprašanja, ki ga spodbujajo k razmišljanju o poklicu in okolju: Kaj počne oseba v okolju, ki ga je zgradil? Kaj pri svojem delu uporablja? Kaj ga v okolju privlači? Katero je njegovo okolje za delo in učenje?

Naj odrasle spremlja misel, da je vsak mladostnik unikaten kamen, ki ga ob podpori in motivaciji lahko zbrusimo v čudovit diamant. Misel lahko prenesemo tudi v načrtovanje kariere mladostnika.

VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade vam pomaga na tej poti. Projekt je financiran s sredstvu EU in MDDSZ.

Maja Rupnik (maja.rupnik@lu-kocevje.si), LU Kočevje

Skip to content