V digitalni bralnici ACS vas pričakuje nova publikacija z naslovom Doseganje in osveščanje ranljivih skupin – Strokovne podlage. Nastala je v sklopu projekta Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022. V središču je aktualna tema – doseganje in osveščanje (angleški izraz ‘outreach’ slovenimo tudi kot terensko delo). Gre za eno od osmih točk osnutka Deklaracije o učenju in izobraževanju odraslih do leta 2030 v EU. Nastala je na mednarodni konferenci o izobraževanju odraslih z naslovom Prožni odziv na prihodnje izzive, ki jo je soorganizirala Slovenija v okviru PSEU.

V publikaciji Doseganje in osveščanje ranljivih skupin – Strokovne podlage so predstavljene strokovne podlage za to, pri nas novo področje v izobraževanju. Posebna pozornost je namenjena ranljivim skupinam z namenom zmanjševanja neenakosti v družbi. Kot vemo, se današnja družba spopada z naraščajočo polarizacijo, obenem pa je doseganje in osveščanje učinkovit pristop do pripadnikov ranljivih skupin, ki niso vključeni v IO.

Infografika - poti do ranljivih

Urednica in soavtorica publikacije, doc. dr. Petra Javrh, bralca v uvodu nagovori z naslednjimi besedami: »Poskusili smo obdelati ključne teme, ki se dotikajo vsakodnevnega vprašanja, s katerim se ukvarjajo izobraževalci odraslih na vseh ravneh delovanja: kako dostopati do odraslih, da bodo voljni poslušati naše sporočilo, da ga bodo slišali in da se bodo na naša povabila tudi pozitivno odzvali.«

Gradivo ni namenjeno samo izobraževalcem odraslih, temveč vsem, ki bi si želeli vpogled v problematiko dostopanja in osveščanja ciljnih skupin s pomočjo izobraževalnih aktivnosti. S tem namenom je teoretski del pospremljen s primeri dobre prakse, predstavitvijo značilnosti izbranih ciljnih skupin in praktičnimi primeri uporabe strokovnih podlag tudi z vidika strokovnjaka, ki ni izobraževalec.

Eno od poglavji je namenjeno infografikam kot orodju pri dejavnostih outreacha. Infografike sledijo načelom dialoškega učenja in etičnosti, hkrati pa so prilagojene tehnološki družbi. S tem se publikacija dotika še ene aktualne teme tj. digitalizacije.

Vabljeni k branju v Digitalno bralnico!

Dr. Tina Kompare Jampani (tina.kompare.jampani@acs.si), ACS

Skip to content