Razviti izobraževalno metodo za pomoč starejšim pri prepoznavanju lažnih novic in dezinformacij je cilj projekta FI.DO. V okviru programa Strateška partnerstva za inovacije Erasmus+ ga pripravlja agencija za usposabljanje Aforisma iz Pise skupaj z mednarodnimi partnerji, med katerimi je tudi ZLU.

V nasprotju s splošnim mnenjem lažne novice niso sodoben pojav, internet je samo povečal globalno možnost njihovega širjenja. Starejši so v tem smislu med najranljivešimi tudi zaradi hitrega razvoja medijskih tehnologij. Zaščita državljanov pred obsežnimi dezinformacijami je zato še posebno pomemben izziv za sodobno Evropo. Rok Vukčevič (Aforisma), ustvarjalec in vodja projekta, pravi, da je zaščita najšibkejših pred številnimi dezinformacijami izziv, ki vključuje vse nas.

Glavno ciljno skupino projekta tako predstavljajo starejši, ki so že razvili določeno digitalno znanje. To večinoma izhaja iz praktične uporabe orodij (pametni telefoni, računalniki ipd.) in ne teoretičnega ozadja. Projekt FI.DO načrtuje skupno vključitev 180 upokojencev v štirih sodelujočih državah (Grčija, Italija, Poljska, Slovenija). Ciljna skupina bo od pomladi 2022 vključena v tri delavnice (LiveLabs), ki bodo prispevale k razvoju ciljnih izdelkov.

Skupaj s produkcijsko hišo Rusaalka (Slovenija), Aforisma (Italija), IDEC (Grčija), Nexus (Grčija), QZR srl (Italija) in Univerzo za humanistiko in ekonomijo v Lodžu (Poljska) bomo v dveh letih razvili nekaj novih izobraževalnih orodij.

  1. Metoda usposabljanja, ki bo preizkušena na interaktivnih delavnicah za starejše udeležence in osebje, vešče množičnega komuniciranja. Na delavnicah bodo udeleženci razpravljali o projektnih temah in preizkušali učinkovitost izdelka s preprostimi praktičnimi vajami. Uvedba nove metode usposabljanja se pričakuje sredi pomladi 2022.
  2. Priročnik za učitelje, ki delajo v VŽU in IO. Tako se bodo seznanili s teoretičnimi osnovami metode usposabljanja. Končan bo decembra 2022.
  3. Izobraževalna računalniška igra, povezana z glavno temo, ki jo bodo podobno kot metodo treninga na interaktivni delavnici preizkusili in ocenili starejši. Izid igre je predviden za jesen 2022.

Dodatni cilj je izboljšati digitalno pismenost starejših, vključenih v projekt, in izboljšati njihovo sposobnost ločevati resnične novice od lažnih. Dolgoročni cilj projekta FI.DO je razširjanje projektnih izdelkov ter minimizirati družbene, finančne in politične učinke lažnih novic v Evropi. Projekt se je začel 1. marca 2021, trajal bo do 28. februarja 2023.

Dušan Malič (dusan.malic@zlu.si), Zasavska ljudska univerza

Skip to content