Organizacije, ki v svoje programe vključujejo prostovoljce, lahko na mednarodni dan javnosti predstavijo svoje prispevke. Ob tej priložnosti si omembo vsekakor zasluži DŠZ.

Društvo Šola zdravja je humanitarna organizacija

Naša osnovna dejavnost Jutranja telovadba 1000 gibov in novi projekt Dihamo z naravo temeljita prav na udejstvovanju prostovoljcev. Prepoznavni znak članov društva je oranžna barva oblačil, ki jih nosijo ob vsakodnevnih jutranjih razgibavanjih. Ta ob pomoči strokovno izobraženega kadra vodijo usposobljeni prostovoljci. Usposobljeni prostovoljci, ob koncu leta 2022 je imelo podpisane dogovore o prostovoljskem delu 584 članov, so lani opravili 52.795 ur dela. To je bilo ovrednoteno s 572.934 evri. Veliko članov društva prostovoljno sodeluje tudi z domovi za ostarele ter drugimi socialnimi ustanovami in vzgojno-varstvenimi zavodi, spremlja otroke v šolo (v okviru projekta Pešbus). Številni se udeležujejo dobrodelnih prireditev in so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč.

Nagrada za spodbujanje zdravega staranja

DŠZ je za svoje delo prejelo številne pomembne nagrade. Fundacija Fit For Life iz Ženeve podpira neprofitne organizacije in socialna podjetja, ki izvajajo pionirske projekte za spodbujanje zdravega staranja po vsem svetu. Dejavnost našega društva je kot odlično prepoznala med 350 prijavljenimi iz več kot 80 držav. Nagrajeni so bili še projekti iz Anglije, Irske in Avstrije.

… za inovativnost pri izboljšanju zdravja starejše populacije s spodbujanjem redne telesne dejavnosti za bolj zdravo in neodvisno življenje.

iz obrazložitve

Franc Habe_Domžale-drevored 88 lip

Nekateri izstopajo

DŠZ na svojem vsakoletnem zboru članov podeli nagrade in priznanja najbolj zaslužnim članom prostovoljcem. Letošnje so prejele osebe, ki izstopajo iz povprečja in prispevajo k viziji in poslanstvu, izražajo svojo pripadnost društvu in njegovemu delovanju, prispevajo k širitvi in ozaveščanju o programu. Prejemniki nagrade za izjemne dosežke v letu 2022 so člani Dane Klepec (Dragatuš, občina Črnomelj), Metka Štok (Kranj – Prešernov gaj), Franc Habe (Domžale – drevored 88 lip) in Ana Podržaj (Ig), Milevka Jurković (Vrhnika), Ernest Sečen, (Brežice), Darinka Ban (Dravograd), Ana Ponikvar (Novo mesto – Birčna vas), Slavka Barbo (Novo mesto – Mali Slatnik), Marjanca Peklar (Novo mesto – Portoval 1), Jožica Farasin (Ruše – Bezena), Dragomir Mali (Sežana), Neža Kurnik (Hajdina – Slovenska vas), Marija Vehovec (Ljubljana – Vič), Marija Orešnik (Ljubljana – Brinje) in Erna Babnik (Ljubljana – Polje). Prejemnici priznanja Društva Šola zdravja pa sta: Ljuba Orel (Ljubljana – Koseški bajer) in Marija Tibaut (Čerensa, občina Črenšovci).

…sem pripadnik generacije, ki ji je prostovoljstvo nekako samoumevno. To je neka strast do dela v različnih skupinah ljudi, katerim prineseš nekaj dobrega, pol si srečen, ko vidiš njihove zadovoljne obraze in so ti hvaležni za pomoč. 

Ernest Sečen (70)

Brežice

Metka Štok z Zdenko Katkič, Dane Klepec s predsednico DŠZ Zdenko Kavčič na desni in vodjo podružnice DŠZ Črnomelj Lidijo Malešič na levi, Slavka Barbo iz Novega mesta

Čestitamo vsem nagrajencem in nagrajenkam. Želimo jim še veliko skupnih razgibalnih trenutkov. Naj še naprej nesebično pomagajo oblikovati nove in pomagati obstoječim skupinam. Ponosni smo na mednarodno nagrado, ki potrjuje, da smo na pravi poti.

Neda Galijaš (neda@solazdravja.si), Društvo Šola zdravja

Skip to content