Sredi maja, v tednu vseživljenjskega učenja, se bodo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani od 14. do 16. maja odvili prvi Dnevi medgeneracijskega sožitja. Organizatorja sta ZDUS in Gospodarsko razstavišče v Ljubljani, soorganizatorja pa MDDSZ ter MOP. Partner prireditve je MeKoS, ki jo poleg ZDUS sestavljajo še Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija Slovenije in Dijaška organizacija Slovenije. Poglavitni namen Dnevov je torej medsebojno povezovanje generacij, zmanjševanje socialne neenakosti, prenos znanj med generacijami ter aktivno vključevanje vseh generacij v ekonomsko, družbeno in politično življenje. Gospodarsko razstavišče bo vse tri dni od 9. do 18. ure stičišče medgeneracijskega povezovanja ter prizorišče aktualnih razprav o trgu dela in upokojevanju, o možnostih učenja v vseh življenjskih obdobjih, primerih dobrih praks ter sodelovanja na področju kulture in kreativnega rokodelstva. Vstop na prireditve je prost.

V okviru Dnevov medgeneracijskega sožitja se bo v okviru strokovnega dela odvilo kar nekaj okroglih miz. Vsebina vseh je dosegljiva na spletni strani ZDUS.

Prav tako na dnevih ne gre zamuditi pestrega kulturnega programa, ki se bo zaključil s projekcijo slovenskega filma iz leta 2012 »Srečen za umret«. Vstopnice (brezplačne) je treba rezervirati na tem elektronskem naslovu. Kulturni program v celoti pa je objavljen na spletni strani ZDUS.

V sklopu TVU 2019 pa se bo mogoče udeležiti tudi delavnic preventive in ozaveščanja, ki so objavljene na www.medgeneracijsko-sozitje.si.

Lara Valič (dnevi-sozitja@zdus-zveza.si), ZDUS

Skip to content