Interes sporoča, kaj vas zanima in veseli. Delodajalec ve, da boste v to, kar vas zanima, pripravljeni vložiti več truda. Bolj boste motivirani, zato boste bolje opravili delo. Hkrati boste lahkotno sprejemali novosti in boste uspešnejši. Poklic, ki ga opravljamo, navadno ni velika zabava, je pa dobro, da delamo z veseljem. Zato je zelo pomembno, da svoje interese poznamo. Skozi življenje se delovne vrednote in interesi razvijajo in spremenijo. Starejši kot smo, bolj znamo izpostaviti tisto, kar nas zares veseli. Hobiji so idealna priložnost, da razvijate spretnosti in spoznavate svoj interes. Tudi sanje odkrivajo naše interese. Čudovit pripomoček za odkrivanje prevladujočega interesnega tipa pri osebi je e-vprašalnik Iskanje poklicne poti. Temelji na teoriji priznanega ameriškega psihologa dr. Johna Hollanda, ki ljudi razvršča v šest skupin po interesnih tipih:

  • R – realističnega,
  • I – raziskovalnega,
  • A – umetniškega,
  • S – socialnega,
  • E – podjetniškega in
  • C – konvencionalnega.

Rezultat vprašalnika razkrije, da je posameznik kombinacija različnih interesnih tipov ljudi, kjer navadno en tip prevladuje, ostali pa so izraženi v večji ali manjši meri. Takšni ljudje imajo tudi jasno izražen poklicni interes, ki ga le še dopolnjujejo. Karierno svetovanje temelji na prepoznavanju izstopajočih interesnih tipov posameznika in nadaljnjem razgovoru, kako naprej. Kateri izobraževalni program izbrati, da bom uspešno funkcioniral v poklicnem okolju? Interesni tipi sovpadajo s poklici in delovnim okoljem. Osebe, ki imajo vse tipe enako izražene, imajo navadno težave pri sprejemanju poklicnih odločitev. Zato je priporočljivo, da se s pogovorom izlušči najmočnejši interesni tip posameznika.

Kateri poklici pa so primerni za vaš interesni tip?  

V Svetovalnem središču Pokolpje na LU Kočevje vas bomo sprejeli odprtih rok in vam pomagali pri kariernih odločitvah na zaposlitveni poti, tudi pri prepoznavanju vašega interesnega tipa. Toplo vabljeni na brezplačno svetovanje. Aktivnosti svetovalnega središča so financirane iz sredstev MIZŠ in EU iz ESS.

Maja Rupnik (maja.rupnik@lu-kočevje.si), LU Kočevje

Skip to content