Na ACS uresničujemo zamisel, smelo zapisano v eni od Belih knjig o izobraževanju odraslih, da bi moral imeti vsakdo možnost kadarkoli v življenju oceniti svoje spretnosti.

Letos smo imeli prvič priložnost v okviru TVU predstaviti akcijo Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti! Udeležencem smo želeli predstaviti pomen poznavanja svojih spretnosti za zadovoljstvo z lastnim življenjem ter uspešno načrtovanje nadaljnjega izobraževanja in kariere. V ta namen smo v akciji še posebej izpostavili spletni vprašalnik SVOS, ki omogoča individualno, anonimno in predvsem brezplačno ocenjevanje temeljnih spretnosti odraslih vseh starosti.

V sodelovanju z LU, svetovalnimi središči, izobraževalnimi zavodi in centri ter drugimi izobraževalno-kulturnimi organizacijami smo v času od 6. septembra do 4. oktobra na 31 različnih lokacijah po Sloveniji izvedli več kot 45 posebnih dogodkov, povezanih z ocenjevanjem spretnosti. Udeležilo se jih je več kot 1.100 obiskovalcev, od tega 170 udeležencev delavnic. Poleg tega smo razdelili preko 230 žetonov za reševanje spletnega vprašalnika. Kratke predstavitve vprašalnika SVOS so bile na voljo tudi na predstavitvenih prostorih oz. stojnicah, tržnicah znanja in Paradah učenja po različnih krajih Slovenije. Veseli smo, da so se dogodkov udeležili obiskovalci vseh starostnih skupin.

Plakat SVOS

Prišli so družine, mladostniki, brezposelni, zaposleni, upokojenci, udeleženci izobraževalnih programov in socialne aktivacije, pa tudi priseljenci ter pripadniki drugih narodnosti in skupnosti.

Mnogi udeleženci delavnic so se prvič srečali z inštrumentom SVOS. Kljub temu so bili motivirani, da ocenijo svoje spretnosti. Dodatna spodbuda sta bila strokovna pomoč pri vstopu v spletni vprašalnik in osebno svetovanje ob interpretaciji rezultatov. O rezultatih so se želeli pogovoriti tudi s svetovalci v izobraževalnih organizacijah. Po reševanju so bili nad vprašalnikom navdušeni, z delavnic pa odšli z novimi spoznanji o sebi in svojih zanimanjih.

Vprašalnik SVOS pa ne koristi le odraslim, ki ga izpolnijo, temveč tudi strokovnim delavcem v izobraževalnih ustanovah. Predstavlja namreč pripomoček za svetovanje odraslim pred vključitvijo v zanje primerna izobraževanja, za razvoj kariere in pripravo individualnih izobraževalnih načrtov.

Izkazalo se je, da si svetovalci in drugi strokovni delavci želijo več podobnih akcij, saj jim omogočajo neposreden stik z lokalnim prebivalstvom.

Spoznala sem, da poklic, ki ga opravljam, sovpada z mojimi željami. Moram priznati, da v zadnjem času nisem bila več tako prepričana, ali je poučevanje moje poslanstvo. Zelo sem vesela, da sem imela možnost rešiti vprašalnik. Rezultati so mi dali dodatno voljo in potrditev, da počnem tisto, kar imam rada. 

učiteljica v programu OŠ za odrasle

TVU so se za letos končali, vendar bomo tudi v prihodnje izvajali predstavitve za lokalno prebivalstvo in strokovne delavce po lokalnih točkah SVOS z namenom spodbuditi kar največ odraslih, da preverijo svoje zmožnosti in se tako odprejo novim priložnostim.

Alenka Štrukelj (alenka.strukelj@acs.si), ACS

Skip to content