RIC Novo mesto se že vrsto let prijavlja na razpis za ŠK. Polni optimizma smo meseca maja pričakali novico, da smo uspeli pridobiti sredstva. Letos bova dve mentorici (Katja Volf in avtorica prispevka) skušali povezati različne ciljne skupine in jih kar se da učinkovito vključevati v krožke. Tako bodo imeli priložnost posredovati različne izkušnje različnim generacijam in tako soustvarjati velike zgodbe.

V letu 2021 bodo na RIC Novo mesto delovali 3 študijski krožki:

Sredstva v ŠK Sonaravni vrt bodo namenjena trajnostnemu razvoju in sonaravnemu vrtu ter vzpostavljanju medgeneracijskih povezav. Krožkarji in občani Dolenjskih Toplic bodo pridobivali nova znanja in izmenjavali izkušnje o tem, na kakšen način lahko pripravijo posamezno vrsto tal za obilen pridelek, in širili svoje znanje o negi tal v vrtu.

Drugi ŠK je popolnoma nov. Že s samim naslovom Moja zaposlitev bo v tradicionalni obrti želimo med mladimi obuditi zanimanje za nadaljevanje in ohranitev že skoraj pozabljenih starih in tradicionalnih obrti. S pomočjo ŠK bomo skušali med mladimi (do 30 let) okrepiti (pozabljene) spretnosti. V svoji lokalni okolici (Dolenjske in širše okolice) bomo nato širili značilne etnološke in druge tradicionalne posebnosti. Cilj krožka je tudi usmerjanje mladih, da se v tovrstni obrti v prihodnosti skušajo zaposliti. Člani ŠK se bodo v tovrstnih dejavnostih tudi sami preizkusili, kar pomeni, da bodo izpostavili svoje ročne spretnosti, znanje o uporabnosti izdelkov in kakovosti materialov. Pokazali se bodo njihova izvirnost, unanje uporabe naravnih materialov ter občutek za estetiko.

Zadnji ŠK ima prvi pogled dobrodušno ime, Zgodbarjenje. Vprašali se bomo, kaj lahko otroci in starejši naučijo drug drugega. Starejše generacije imajo desetletja izkušenj na poklicnem področju, ki jih bodo s pomočjo ŠK delili z mlajšimi generacijami. Na srečanjih bodo prenašali praktične nasvete in življenjske lekcije (pri poklicni poti) na mlajše. To pomeni, da bodo pomagali mlajšim raziskovati lastne talente, interese in potenciale, kar jim bo v pomoč pri odločitvi za izobraževanje in karierno pot. Odnosi med ljudmi različnih generacij pa pomenijo, da se informacije delijo v obe smeri, zato se bodo tudi starejši sami naučili česa novega. Otroci bodo predstavili poklice, ki so zanimivi danes, in hkrati staršem/starim staršem pomagali pri uporabi IKT.

Ana Marija Blažič (ana.marija.blazic@ric-nm.si), RIC Novo mesto

 

Skip to content