Septembra se je zaključil dvoletni projekt SoftSkills4EU, financiran kot projekt Erasmus+. V okviru projekta smo razvili platformo za vrednotenje in nadgradnjo mehkih veščin.

Sledili smo postavljenim osrednjim ciljem:

  • opredeliti ključne mehke veščine, potrebne v Evropi,
  • razviti nova e-orodja za ocenjevanje in učenje z uporabo t. i. digitalnih značk in
  • razviti strategijo za vrednotenje, ki jo bodo lahko uporabljali tudi delodajalci, svetovalci in druge ustrezne zainteresirane strani.

Zaključni dogodki in mednarodna konferenca projekta so pomagali pri razširjanju informacije, poleg tega pa smo dobili zanimive povratne informacije o potencialu uporabe naših projektnih rezultatov.

V prostorih RIC smo zaključni dogodek izvedli 9. septembra. V plenarnem delu smo predstavili projektne rezultate ter udeležencem konference ponudili predavanje psihiatra Damijana Perneta o pomenu medosebnih odnosov v vsakdanjem življenju. V treh vzporednih delavnicah smo ponudili spoznavanje platforme in usposabljanje za uporabo orodja za vrednotenje in nadgradnjo mehkih veščin.

Na platformi je dostopno e-učno gradivo petih tematskih modulov. Zbrani so primeri dobre prakse. Poleg teoretičnega testiranja, na podlagi katerega udeleženci dobijo t. i. značke, smo v projektu razvili tudi sistem potrjevanja pridobljenih znanj, veščin, kompetenc v praksi s pridobitvijo značke, imenovane zgleden zaposlen.

Projektni partnerji

Mednarodna zaključna konferenca projekta je v virtualni obliki potekala 23. septembra. Organiziral jo je nizozemski partner, vsi ostali pa so sodelovali pri izvedbi in predstavili projektne rezultate. Konference se je udeležilo 35 strokovnjakov iz različnih organizacij, ki se ukvarjajo s kariernim svetovanjem, podjetja iz vseh 5 partnerskih držav in drugih držav EU. Konferenca jim je omogočila vpogled v uporabnost projektnih rezultatov. Mnenja so pozitivna in možnost uporabe rezultatov vsi vidimo kot večplastno, in sicer za:

  • ozaveščanje iskalcev zaposlitve in zaposlenih o pomenu mehkih veščin in njihovem vplivu na motivacijo, razvoj kariere in osebnostno rast,
  • pripravo boljših življenjepisov z uporabo rezultatov in orodij Europass,
  • podporo kariernemu svetovanju,
  • uporabo orodij v formalnih in neformalnih programih izobraževanja odraslih in mladih ter
  • uporabo orodij v podjetjih za izobraževanje osebja, pri zaposlovanju, načrtovanju razvoja, spremljanju in razporejanju zaposlenih na primerna delovna mesta.

Več o projektu si lahko preberete na naši in projektni spletni strani.

Mateja Kopina (Mateja.Kopina@ric-nm.si), RIC Novo mesto

 

Skip to content