Zaključili smo prvo fazo razvojnega projekta Finančna pismenost za odrasle, v kateri smo se osredotočili na vsebino finančne pismenosti. Ugotovili smo namreč, da gre za novejše področje, kjer definicije še niso poenotene. Analizirali smo pravne in strateške dokumente, ki postavljajo okvire za pripravo in izvajanje izobraževanja. Zbirali smo podatke iz raziskav o finančni pismenosti prebivalcev Slovenije. Tako smo opisali obstoječe stanje in ga, kjer je mogoče, primerjali z drugimi državami. Oblikovali smo lastno delovno definicijo finančne pismenosti, ki nam bo služila za pripravo javnoveljavnih programov.

Finančna pismenost je sestavni del finančne zmožnosti, ki je ena od pomembnih življenjskih zmožnosti. Razvita finančna pismenost omogoča sprejemanje ustreznih finančnih odločitev in doseganje finančnega blagostanja zase in svoje bližnje. Omogoča finančno vključenost in aktivno udeležbo v vsakdanjem življenju.

Analiza je pokazala, da je ponudba izobraževanj s področja finančne pismenosti pestra. Večinoma se izvajajo plačljivi programi, ki so še posebej nedostopni ranljivim skupinam. Zelo malo se jih financira iz javnih sredstev. Zaznali smo potrebe po novih kakovostnih izobraževalnih programih za odrasle, ki so jasno definirani in neodvisni od različnih – četudi skrbno prikritih – interesov finančnih institucij. Področje usposabljanja strokovnih delavcev, ki naj izvajajo programe za finančno pismenost, je podhranjeno. Le dva programa, ki sta nastala v sklopu mednarodnih projektov, sta bila namenjena usposabljanju izvajalcev.

Druga faza projekta predvideva oblikovanje akcijske raziskovalne skupine praktikov in strokovnjakov, ki že imajo izkušnje s področja finančnega izobraževanja. Strokovni ekipi ACS bodo pomagali globlje razumeti potrebe po primernih vsebinah za finančno izobraževanje odraslih.

Ostanite informirani o poteku, spremljajte spletno stran projekta.

Dr. Petra Javrh (petra.javrh@acs.si), ACS

Skip to content