Tako razmišljam ob nastopu svojega mandata in z zanimanjem ter ukaželjnostjo zrem v prihodnost IO. Področja, ki je tako raznoliko, zagotovo ni moč peljati le v eno smer, niti krmariti sem ter tja brez pravega cilja. Zagotovo pa se lahko vsi, ki se ukvarjamo z IO, strinjamo, da to počnemo zaradi želje pomagati odraslim se učiti, jih k temu spodbujati, jim nuditi oporo. Razlog za to je en sam: da bodo sposobni spoprijemati se s spremembami in odločeni spreminjati življenjsko in delovno okolje. V ta namen moramo biti fleksibilni, modro uporabljati tehnologijo, sodelovati, promovirati IO in se osredotočati na kontinuirani profesionalni razvoj.

Pred nami so številni ‘pokoronski’ izzivi. Znajti se moramo v spremenjeni realnosti in iz izkušenj v času epidemije potegniti najboljše. Zdaj smo lahko in znamo biti precej bolj inovativni pri ponudbi načinov usposabljanja in izobraževanja. Še bolje se lahko odzivamo na potrebe posameznikov, tako da jim ponudimo priložnosti za izobraževanje, ki in kadar jih potrebujejo.

V ta namen moramo vsi iskati nove načine, kako priti do posameznih ciljnih skupin, razvijati nove programe, se odzivati na potrebe družbe in ozaveščati širšo javnost o pomenu izobraževanja odraslih za soustvarjanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti.

Prihodnost izobraževanja odraslih je polna priložnosti. Upajmo si jih zgrabiti in ustvariti nove.

Dr. Nataša Potočnik (natasa.potocnik@acs.si), ACS

Skip to content