Na ACS postopoma uresničujemo zamisel, smelo zapisano v eni od Belih knjig o IO, da bi odrasli morali imeti možnost kadarkoli v življenju oceniti svoje spretnosti. To je še posebno pomembno po tem, ko je nacionalna raziskava spretnosti odraslih 2016 znova pokazala zaostanek Slovenije na področju spretnosti v mednarodnem merilu. V Sloveniji smo zagotovo še daleč od tega, da bi prav vsak odrasli lahko kadarkoli brezplačno na primeren način ocenil svoje spretnosti.

Priložnost, da odraslim ponudimo možnost za ocenjevanje spretnosti, smo zagledali v spletnemu orodju SVOS. Vprašalnik smo začeli prilagajati in preizkušati v okviru sedanjega razvojnega projekta ACS Strokovna podpora razvoju kompetenc odraslih 2016–2022. Razvojni projekt smo ob koncu leta 2018 tudi razširili in predlagali primeren izvedbeni model vpeljevanja vprašalnika v naš prostor. V okviru izvedbenega modela je vzpostavljena Nacionalna točka SVOS na ACS za strokovno in operativno tehnično podporo vpeljevanja SVOS. Postopoma pa vzpostavljamo tudi lokalne točke za ocenjevanje spretnosti, t. i. lokalne točke SVOS. Tako je v okviru projekta zagotovljen dostop do brezplačnega ocenjevanja za več kot 17.000 odraslih iz vse Slovenije. Lokalne točke delujejo kot neke vrste laboratoriji spretnosti, predvsem zato, ker odraslim zagotavljajo celovito storitev. Usposobljeni strokovni sodelavci namreč v varnem okolju zagotavljajo odraslim ocenjevanje, možnost svetovanja po končanem ocenjevanju, pripravo individualnega načrta izobraževanja, vključitev v izobraževalne programe, kolikor je mogoče prilagojene stanju spretnosti.  Vsi ti postopki zahtevajo vsestransko usposobljene izobraževalce odraslih, ki lahko kakovostno opravijo svoje delo, če imajo dostop do točnih podatkov o izobraževalnih potrebah odraslih.

Prve lokalne točke SVOS v okviru konzorcijev TPK

V soglasju z MIZŠ, naročnikom razvojnega projekta, smo vzpostavitev prvih lokalnih točk načrtovali v konzorcijih, ki izvajajo projekt Razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022. Konzorciji TPK namreč programe in dejavnosti namenjajo ranljivejšemu delu zaposlenih in brezposelnih odraslih. Vprašalnik SVOS se lahko uporablja kot diagnostično orodje za ugotavljanje stanja ter v nadaljevanju kot podlaga za načrtovanje izobraževalne in karierne poti, s čimer neposredno podpiramo izobraževalno in svetovalno dejavnost v okviru konzorcijev. V tem smislu pa lahko z vprašalnikom SVOS podpiramo tudi vse druge izobraževalne in svetovalne dejavnosti v organizacijah za odrasle po Sloveniji.

Ocenjevanje spretnosti smo tako doslej za odrasle omogočili v 14 lokalnih okoljih, kjer so vzpostavljene prve lokalne točke SVOS. Gre za nosilce konzorcijev projekta TPK, ki so se prvi pridružili mreži lokalnih točk SVOS, med njimi so: MOCIS, PRC Tolmin, LU Ptuj, ZIK Črnomelj, Cene Štupar – CILJ,  LU Slovenska Bistrica, LU Škofja Loka, LU Kranj,  LU Ajdovščina, LU Celje, LU Velenje, CIK Trebnje, Zavod Znanje Postojna in UPI – LU Žalec.  V načrtu  je, da bo ocenjevanje spretnosti za odrasle na voljo skupaj v 30 različnih organizacijah po celi Sloveniji.

Sodelujte z nami

Prizadevamo si, da bi kot partnerje v projektu pridobili tudi druge izobraževalne ustanove, podjetja in druga delovna okolja, enote ZRSZ, CSD, knjižnice, društva in druge ustanove. S širitvijo mreže lokalnih točk lahko dostopamo do različnih ciljnih skupin odraslih in večjemu številu odraslih omogočimo ocenjevanje spretnosti. Obenem pa v različnih okoljih in sredinah širimo zavedanje o tej problematiki ter spodbujamo razvoj novih priložnosti za učenje in izobraževanje odraslih.

Vas zanima sodelovanje pri izvajanju ocenjevanja bodisi za vaše zaposlene ali vaše uporabnike? Vabimo vas, da se obrnete na ACS kot Nacionalno točko SVOS v Sloveniji. Pri nas boste dobili vse podatke o izvajanju ocenjevanja z instrumentom SVOS.

Pridružite se nam in skupaj bomo poskrbeli za krepitev kompetenc odraslih v Sloveniji. Več informacij o inštrumentu SVOS najdete na spletni strani https://pismenost.acs.si/svos/ in na e-naslovih: darija.premk@acs.si, monika.zalokar@acs.si.

Monika Zalokar (monika.zalokar@acs.si), ACS

Skip to content