Na mednarodni dan pismenosti, 8. septembra, je letos prvič v Sloveniji zaživel projekt Nacionalni mesec skupnega branja (NMSB), ki je trajal do zaključka Tedna otroka, 8. oktobra 2018.

Vseslovenska akcija za promocijo in ozaveščanje pomena branja, bralne pismenosti in bralne kulture v Sloveniji in preko slovenske meje je skupna iniciativa Bralnega društva Slovenije, Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društva slovenskih pisateljev, Mariborske knjižnice, Mestne knjižnice Kranj, Mestne knjižnice Ljubljana, Slovenske sekcije IBBY, Združenja slovenskih splošnih knjižnic in ZBDS. S častnim pokroviteljstvom predsednika Boruta Pahorja in Slovenske nacionalne komisije za UNESCO je potekala v sodelovanju z MIZŠ in ACS.

Prepoznavno podobo projektu NMSB so dale stvaritve na temo skupnega branja nagrajencev Slovenskega bienala ilustracije: Suzane Bricelj, Zvonka Čoha, Jelke Godec Schmidt, Marjana Mančka, Matije Medveda, Andreje Peklar, Petra Škerla in Ane Zavadlav, ki so radovedneže pozdravljale s številnih različnih promocijskih gradiv.

Akciji se je letos pridružilo 175 izvajalcev iz Slovenije, slovenskega zamejstva in tujine. Slovenska bralna kultura in pomen bralne pismenosti sta tako oživela skozi več kot 500 različnih bralnospodbujevalnih dogodkov s ponovitvami. Ti so bili namenjeni otrokom in mladostnikom, družinam, odraslim, strokovnim delavcem itn., objavljeni in predstavljeni so tudi na uradni spletni strani projekta, Dogodkovniku NMSB 2018.

NMSB pa ni spodbudil le branja željnih, saj projekt predstavlja tudi pomemben gradnik pri vzpostavljanju nacionalne mreže, ki se na podlagi predloga Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti z vizijo dviga bralne kulture in bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji, v slovenskem zamejstvu in med Slovenci po svetu snuje že v letu 2018.

Po koncu NMSB 2018 pozdravljamo njegovo nadaljevanje v okviru nacionalne akcije Beremo skupaj, ki bo v organizaciji Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS in sofinanciranjem Javne agencije za knjigo RS trajala vse do konca leta 2018.

Vabljeni torej k skupnemu branju ter obisku in soustvarjanju vsebin spletne strani Dogodkovnik NMSB, kjer bomo še naprej objavljali aktualne dogodke s področja bralne kulture in bralne pismenosti v Sloveniji ter slovenskega kulturnega prostora v tujini.

Diana Volčjak (diana.volcjak@acs.si), ACS

Skip to content