Skoraj dve leti po začetku izvajanja projekta Podeželje naše mesto smo po vrsti izvedenih delavnic le prišli do zaključka. Glavni namen projekta je bil z različnimi aktivnostmi v krajevnih in vaških skupnostih oživiti in povezati ljudi, izboljšati kakovost življenja na podeželju ter spodbuditi medgeneracijsko povezovanje in vseživljenjsko učenje. Za ureditev vaških jeder v Dolnji Brigi in Zgornjih Cvišlerjih je poskrbela Občina Kočevje. Člani vaške skupnosti se lahko družijo in izvajajo različne aktivnosti v za to namenjeni nadstrešnici in urejenem urbanem središču.

Aktivnosti so potekale v petih občinah (Kočevje, Sodražica, Kostel, Loški Potok, Osilnica) na skupno desetih lokacijah: Gorenje, Koblarji, Dolnja Briga, Zgornji Cvišlerji, Predgrad, Kočevska Reka, Sodražica, Vas, Loški Potok in Osilnica. Na teh lokacijah smo izvedli 18 motivacijskih delavnic. Ukvarjali smo se z medgeneracijskim povezovanjem, spoznavali smo zgodovino in kulturno dediščino kraja. Teme 26 učnih delavnic so bile zdrava prehrana in gibanje, spoznavanje zdravilnih rastlin in izdelava lesenih izdelkov. Na 36 praktičnih delavnicah so sodelovale članice Društva podeželskih žena Kočevske smo kvačkali in pletli, pripravljali stare jedi na moderen način, urejali vrtove in vaška središča, se družili ob vaških in družinskih igrah ter prepoznavali svoje potenciale ob izdelavi osebnega portfolija.

Z vključevanjem ranljivih skupin smo spodbujali zdrav in aktiven življenjski slog, krepili lokalno identiteto in povezanost z naravo, ohranjali običaje ter ozaveščali o pomenu zgodovinske in kulturne dediščine na območju izvedbe projekta. Njegov vpliv na regijo bo trajnosten in se bo nadaljeval tudi po prenehanju pridobivanja sredstev, saj bodo urejena vaška središča predstavljala prostor za nove možnosti in sodelovanje ter pomembno srečevališče ali prireditveni prostor.

Vodilni partner projekta je Podjetniški inkubator Kočevje, OE Ljudska univerza Kočevje, ostala partnerja pa sta še Občina Kočevje in Društvo podeželskih žena Kočevske. Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Jana Pintar (jana.pintar@lu-kocevje.si), LU Kočevje