Zavod za izobraževanje, šport, kulturo in turizem Makole je izdal knjigo Rima ti štima s podnaslovom Dravinjska dolina. To je zbirka pesmi o haloških gričih, ki obdajajo Dravinjsko dolino. Kot piše Klara Toplak, ki je nastanek pesniške zbirke vodila, jo ilustrirala in je med drugim mentorica študijskih krožkov, griči skrivajo pesmi “globoko v gori, v rečnem rokavu, v potoku, v gozdu, v srcu, v življenju”. Pravi, da so “otroške pesmi o kraju in domovini neobremenjene in iz srca ter da že težko pričakujejo novo sezono, po možnosti zopet medgeneracijsko dejavnost”.

MAGIJA

Čarovnija je takšna
kot magija.
Magijo najdeš doma,
kjer te tvoja družina
rada ima.

Martin Kavkler, 5. razred, OŠ Anice Černej Makole

Na 89 straneh, ovitih s trdimi platnicami in krajinsko fotografijo Makol, so pesmi urejene v dva dela. V prvem najdemo pesmi osnovnošolcev Anice Černejeve od drugega razreda dalje, v drugem, nežno ločenem od prvega, pa pesmi ženskih peres Dravinjske doline. Avtorice so predstavljene kratko in z občutkom, npr. »Mlada ženska, prežeta s strastjo, ujeta v ta svet, a svobodna.«

Le redko v našem prostoru javno objavljamo pesmi tako mladih avtorjev. Toda skrb za jezik in izražanje svojih občutij se začneta zgodaj, zato velja izdelek posebej pozdraviti. Spontanost in avtentičnost sta tudi sicer značilni za ustvarjalni proces v študijskih krožkih. Ti ne delujejo po vnaprej načrtovanem programu, ampak so ciljno naravnana učna dejavnost, ki sodelujoče močno motivira tudi z možnostjo vpliva na njen potek. S temi in takimi pričakovanji vabimo k branju lične knjižice, ki izraža občutja Haloz in Dravinjske doline. Naj dodatno povabi kratka pesem enega redkih fantičev v zbirki. Knjižico si lahko izposodite v knjižnici ACS.

Dr. Nevenka Bogataj (nevenka.bogataj@acs.si), ACS