Od začetka marca 2021 v SSU na ZLU enkrat tedensko poteka Španski kotiček. Udeleženci spoznavajo kulturo in se učijo temeljev španskega jezika. Do zdaj so spoznali zgodovino, glavne značilnosti te mediteranske države in njenih prebivalcev, tradicionalno hrano in pijačo. Globlje v špansko kulturo pa so jih popeljali ritmi latino glasbe ter plesov, kot sta salsa in flamenco.

Tako kot so udeleženci Španskega kotička navdušeni nad špansko kulturo, je zanimanje veliko tudi za usvajanje novih besed. V skupini so se najprej naučili pozdraviti in se predstaviti, danes pa razumejo več uporabnih besednih zvez. Znajo povedati npr. koliko je ura in kdaj pride ali odide vlak.

Nekateri udeleženci želijo obiskati to državo s svojevrstno kulturo. Ker soustvarjajo proces učenja v SSU, smo obravnavali nekatere ‘potovalne’ teme, kot so izrazi za hrano, pijačo, pogovor v restavraciji in spoznavanje oz. iskanje lokacij v mestu.

Udeleženci prihajajo iz različnih slovenskih krajev, zato srečanja tečejo na daljavo. Da bi ohranili njihov interes za učenje, smo iskali različne pristope, npr. poslušanje pogovorov v španščini ter reševanje spletnih nalog. Kljub prilagojenemu načinu učenja (brez osebnega stika) se je skupini pridružilo nekaj novih članov. Za lažjo vključitev smo zanje organizirali predhodna individualna srečanja. Španski kotiček obiskujejo udeleženci iz različnih ciljnih skupin, kot so zaposleni, brezposelni, migranti in starejši odrasli.

Liza Kokole (liza.kokole@zlu.si), ZLU