Pa začnimo s predstavitvami publikacij.

V novembrski številki Vizije kohezije ne spreglejte novih in aktualnih javnih razpisov ter najnovejših informacij o odobrenih evropskih sredstvih v mesecu novembru. Veliko je priložnosti tudi za delodajalce in zaposlene. Več >>

V uvodniku k novembrski številki VKO novičnika se ozirajo na opravljeno delo: predstavljajo povzetke konference v Rigi, ki jih najdete v knjižnici VKO točke; pripravili so pomlajeno elektronsko različico Vprašalnika o odnosu do iskanja zaposlitvespletnega VOIZ-a. Namenjen je ugotavljanju in izboljšanju odnosa do iskanja zaposlitve. Vabijo tudi k uporabi Vprašalnika pripravljenosti na podjetništvo (ePNP) … Več >>

V novembrski izdaji e-novic CMEPIUS vabijo na dogodke v novembru in decembru. Mnogi so že za nami, med prihajajočimi pa omenimo Slovanski seminar eTwinning na temo medijske pismenosti 16. in 17. decembra. Več >>

Oktobra je izšla tematska številka Andragoških spoznanj z naslovom Izobraževanje odraslih na področju zdravja: pomen družbenokulturnih dimenzij in interdisciplinarnosti. Prinaša vsebinsko raznolike prispevke o aktualni temi. Avtorji izhajajo iz različnih predpostavk in uporabljajo različne metode. Kratko zgodovino vsebin, povezanih z zdravstveno pismenostjo, vsebuje uvodni članek. V nadaljevanju beremo o tem, kako (uspešno) vključiti osebe z avtizmom in podobnimi motnjami v formalne izobraževalne programe za odrasle. Več >>

Ta pregled vsebin nekaterih glasil in revij zaključujemo s povabilom. Uredništvo Andragoških spoznanj pripravlja tematsko številko z naslovom Neenaki režimi mobilnosti in radikalno izobraževanje odraslih v času neoliberalizma, ki bo izšla oktobra 2022, in vabi k sodelovanju. Več >>

Ali se tudi vam v zadnjem času dogaja, da ne morete več slediti dogodkom, ki se vrstijo drug za drugim ali tečejo celo hkrati? December, ki se bo iztekel v praznovanje, bo ponujal nekaj več miru in s tem tudi časa, da si ogledamo zanimive posnetke dogodkov, ki smo jih nehote spregledali, ali preberemo knjigo, publikacijo, revijo, ki še ni prišla na vrsto. Več o njih in povezave najdete v tej ali prejšnjih izdajah e-Novičk ter na spletnih straneh dogodkov.

Konferenca EDU

MIZŠ in CMEPIUS sta v sodelovanju še z nekaterimi zavodi (ZRSŠ, ARNES, CŠOD) 8. in 9. novembra organizirala konferenco z naslovom Resetting education and training for the digital age. Dogodek je odprl prostor za razpravo o priložnostih in izzivih digitalizacije izobraževanja med različnimi deležniki – od praktikov in raziskovalcev do odločevalcev. Gradiva in posnetke najdete na spletni strani konference.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS