Glavni kapitani na poti ljudskih univerz so direktorji, ki ob poznavanju lokalnega okolja iščejo poti razvoja. V članku Ljudske univerze prihodnosti – med lokalno in globalno resničnostjo avtorice spoznavajo njihov miselni tok ter načrte za prihodnost. Ugotavljajo, da se ti v veliki meri ujemajo z načrti županov. Če pogledamo podrobneje, lahko razberemo ključne faktorje, ki nas povezujejo v sedanjosti in usmerjajo na pravo pot.

S sistemsko zagotovljeno stabilnostjo zaposlitev, urejenostjo materialnih pogojev in s spodbudnim okoljem za razvoj kakovostnega izobraževanja bodo ljudske univerze lahko še več doprinesle k osebnemu in profesionalnemu razvoju, vseživljenjskemu učenju in učeči se skupnosti, trajnostnemu razvoju.
Patricija Pavlič, Tina Rožac, Marjeta Stepančič Slavec, Alenka Grželj, Nives Ličen

Aleksandra Janežič (aleksandra.janezic@zlus.si), ZLUS