Od zadnjega pregleda domačih virov sta izšli dve številki e-informatorja Vizija kohezija. V junijski številki poleg drugih pestrih vsebin objavljajo tudi vabilo k sodelovanju pri sooblikovanju programskih dokumentov (več >>), v julijski izdaji pa med drugim ne spreglejte številnih priložnosti sodelovanja za mlade, zaposlene in delodajalce. Več >>

V zadnjih dveh mesecih so pripravili tudi dve številki VKO novičnika: junijska izdaja ponuja predloge za počitniško branje (Več >>), v najnovejši številki pa izpostavljajo širši vidik vseživljenjske karierne orientacije. Več >>

Junijska izdaja e-novic, ki jih izdaja CMEPIUS, je v znamenju Erasmus+: vabijo k ogledu posnetka otvoritvene konference novega programskega obdobja Erasmus+, ki je bila 18. junija na Portugalskem, pripravili so zbornik Primeri dobrih praks s področja splošnega šolskega izobraževanja v programu Erasmus+ in vabijo k branju. Več >>

V novi angleški izdaji SIAE Newsletter Summer 2021 povzemamo zanimive dogodke, programe in projekte izobraževanja in učenja odraslih. Več >>

Sredi junija je bila objavljena Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 (v nadaljevanju ReNPJP 2021–2025). Stroki in politiki zagotavlja trdno podlago za premišljeno in sistematično usmerjanje jezikovne situacije v slovenski družbi. Več >>

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS