Za učitelje, organizatorje IO in druge strokovne delavce v programu OŠO pripravljamo delavnico z naslovom Tehnološko podprto izobraževanje na daljavo: izzivi sedanjega trenutka in priložnosti za digitalizacijo izobraževanja.

Udeleženci se bodo seznanili s tem, kaj je in kaj ni on-line izobraževanje. Iskali bomo skupne točke in razlike med koncepti tehnološko podprtega izobraževanja (on-line izobraževanje, izobraževanje na daljavo, mobilno izobraževanje, odprto izobraževanje in e-izobraževanje) ter kako se lotiti vpeljave izobraževalnega programa on-line ali kombiniranega izobraževanja v izobraževalni ustanovi (s poudarkom na OŠO). Spoznali bodo primer vpeljave kombiniranega/on-line/dualnega izobraževanja, ki ga izvajajo na CDI Univerzum ter praktično preizkusili orodja IKT pri e-izobraževanju.

Delavnico bomo 12. in 13. novembra izpeljali v obliki e-izobraževanja preko videokonferenčnega sistema Zoom.

Na spopolnjevanje, ki ga bomo izvedli v okviru Projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022, se prijavite v spletni aplikaciji KATIS do 10. novembra na tej povezavi.

Neda Đorđević (neda.dordevic@acs.si), ACS