Zgodbe učiteljev, ki izobražujejo odrasle, o spremljanju in razvijanju kakovosti učiteljevega dela, o katerih smo vas že obveščali v oktobrskih e-Novičkah, so sedaj izšle še v natisnjeni obliki.

24 učiteljev odraslih v svojih zgodbah opiše, kako se soočajo z vprašanji o kakovosti svojega dela, kaj jim ta pomeni, kaj delajo, da bi jo dosegli, s katerimi problemi se pri tem srečujejo in kako jih rešujejo. Zamisel o pripravi zapisov, refleksij, zgodb učiteljev, ki delajo z odraslimi udeleženci, je nastala v okviru skupne strokovne aktivnosti omrežja svetovalcev za kakovost. Ti so v letu 2020 uspešno izpeljali aktivnosti za motivacijo učiteljev k pisanju zgodb – in zapisane zgodbe od njih tudi uspešno pridobili.

Sonja Klemenčič v uvodnem besedilu povabi k branju. Temu sledi daljši strokovni prispevek dr. Robija Krofliča z naslovom Narativno proučevanje kakovosti. Zgodbe namreč predstavljajo poseben mejnik v konceptu kakovosti v IO, kakor ga razvijamo na ACS. Praktično ga preizkušamo v zgoraj omenjenem omrežju svetovalcev. Z zgodbami učiteljev smo v svoje delo uspešno vpletli narativno proučevanje vprašanj kakovosti.

Fotografija sklopa v publikaciji

Zgodbe so v publikaciji razporejene v zaokrožene vsebinske sklope, ki obravnavajo posamezne teme presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih: samorefleksijo učitelja o kakovosti učenja odraslih, kakovostno delo z ranljivimi skupinami, iskanje pristopov in metod za kakovostno učenje odraslih ipd.

Publikacija je izšla decembra 2021, finančna sredstva za pripravo in tisk sta omogočila in EU iz ESS in MIZŠ  v okviru projekta Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022.

Vabljeni k branju publikacije na spletu, knjigo v fizični obliki pa si lahko izposodite v Knjižnici ACS.

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS