Prva številka letošnjih Andragoških spoznanj se osredotoča na učeča se mesta kot vplivno temo za izobraževanje in učenje odraslih. Tematski članki prinašajo primere dobrih praks iz različnih delov sveta. Dva prispevka sta vezana na druge teme, in sicer učenje in raziskovalne prakse na SUTŽO ter evalvacijske prakse v razmerju do različnih študijskih programov. V rubriki poročila/odmevi/recenzije so uvrščene poročilo o izobraževanju odraslih v Veliki Britaniji, publikacija o stoletnici nemških ljudskih univerz (volkshochschule) in recenzija knjige Soustvarjamo družbo znanja. Posamezni prispevki so na voljo na spletu, tiskana izdaja pa (tudi) v Knjižnici ACS.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS