Organizacije, ki izvajate IO in bi želele podaljšati ali na novo pridobiti pravico do uporabe ZZK, obveščamo, da bomo tudi v letu 2023 izpeljali postopek za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe znaka. Postopek bo izpeljan v skladu s Pravilnikom o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe znaka kakovosti.

31. marca se veljavna pravica do uporabe znaka izteka 18 organizacijam. Vsaka tri leta morajo znova dokazati, da sistematično izpeljujejo procese sprotnega presojanja kakovosti in poglobljene samoevalvacije.

 

Organizacija mora z vlogo in dokazili pokazati, kako pri njej potekajo procesi presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih.

Organizacija, ki v tekočem letu želi oddati vlogo za ZZK, mora o tem predhodno obvestiti ACS. Na tej podlagi ji naša ustanova omogoči dostop do spletne aplikacije za oddajo vloge oz. ji vključi možnost vnosa vloge in dokazil.

Obdobje, v katerem bodo organizacije v spletni aplikaciji ZZK lahko pripravile in oddale vlogo in jo podkrepile z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju meril, bo trajalo od srede, 1. februarja, do petka, 17. marca.

Podeljeni zeleni znak kakovosti predstavlja izobraževalno organizacijo, ki sistematično skrbi za svojo kakovost (skrbi za sprotno spremljanje kakovosti in redno izpeljuje tudi poglobljeno samoevalvacijo) in kakovost svojih storitev v IO.

S podeljevanjem znaka organizacijam, ki izobražujejo odrasle, pomagamo graditi, ohranjati in razvijati njihove notranje sisteme kakovosti. ACS podeljuje znak že od leta 2004.

Več informacij o ZZK je predstavljenih na spletni strani Kakovost izobraževanja odraslih, naloga Zeleni znak kakovosti.

Ali vaša organizacija redno in poglobljeno izvaja aktivnosti na področju presojanja in razvijanja kakovosti IO? Dosega opredeljene standarde in merila za zeleni znak? Sodelujte v postopku za pridobitev znaka!

 

Vsem sodelujočim v letošnjem postopku za znak želimo uspešno pripravo in oddajo vloge!

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS