Knjižna polica na spletni strani izobraževalne dejavnosti ACSAndragoško spopolnjevanje je bogatejša za še eno analizo. V začetku leta smo objavili poročilo o izvajanju in spremljanju programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2018.

Ena od temeljnih nalog ACS je skrb za razvoj stalnega strokovnega spopolnjevanja andragoških delavcev, zato v okviru izobraževalne dejavnosti posvečamo veliko pozornosti usposabljanju in povezovanju andragogov in andragoških delavcev iz vse Slovenije. Na razvoj naših programov vplivajo različni dejavniki. Med najpomembnejšimi je prav gotovo usmerjenost ACS v razvojno in raziskovalno dejavnost. Ta nam omogoča razvoj novih modelov in oblik učenja, s katerimi lahko prispevamo k prenosu znanja v vrste strokovnjakov in izobraževalnih organizacij ter povečevanju vpliva prakse na razvoj in raziskovanje IO.

Ob podpori MIZŠ ter MDDSZ izobraževalno ponudbo letno dopolnjujemo z novimi, modularno zasnovanimi programi, že obstoječe programe pa posodabljamo.  Programe andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja izvajamo tudi v okviru mednarodnih in evropskih projektov, ki jih financira ESS.

V naše programe se že vrsto let redno vključujejo strokovni sodelavci iz LU, gimnazij, srednjih šol ter šolskih centrov in zasebnih izobraževalnih organizacij, ki izvajajo javno-veljavne izobraževalne programe, povečuje pa se število udeležencev iz podjetij (gospodarske in storitvene organizacije) in samozaposlenih.

Poročilo je razdeljeno v tri sklope.

  • Prvi vključuje naloge, ki so bile izvedene v okviru izobraževalne dejavnosti ACS: svetovanje in opravljanje postopkov priznavanja že pridobljenega znanja, nov spletni portal Moj ACS spopolnjevanje, strokovno in IKT podporo. Navajamo seznam organizacij in podjetij, s katerimi smo sodelovali v letu 2018, izpeljana petkova srečanja in izvedene programe v okviru izobraževalne dejavnosti ACS.
  • V osrednjem delu poročila predstavljamo dve analizi: o izvedenih programih andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja, ki smo jih izpeljali v okviru naloge ‘Izvajanje in spremljanje programov andragoškega spopolnjevanja’, in programih, ki smo jih izpeljali v okviru projekta ESS ‘Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022‘.
  • V zadnjem sklopu smo strnili temeljne ugotovitve poročila in podali nekaj predlogov za izboljšave.

Celotno poročilo je dostopno na tej spletni povezavi.

 

Neda Đorđević (neda.dordevic@acs.si), ACS