Sredi maja smo na UPI – ljudski univerzi Žalec izvedli prvi partnerski sestanek v okviru projekta BLITT. Gre za nadaljevanje projekta Kombinirano učenje v okviru programa Erasmus+. Zanj je CMEPIUS, Nacionalna agencija programov Evropskih skupnosti in programov mednarodne mobilnosti, UPI – ljudski univerzi Žalec v letu 2020 podelila jabolko kakovosti, nagrado nosilcem projektov v programu Erasmus+, ki izstopajo zaradi kakovostne zasnove in izvedbe.

Namen projekta BLITT je usposobiti izobraževalce odraslih, da postanejo mojstri kombiniranega učenja in jih tako opolnomočiti, da bodo lahko tudi oni usposabljali in motivirali druge učitelje. S pomočjo zbirke primerov dobrih praks in mednarodnega usposabljanja se bo v okviru projekta v kombiniranem poučevanju izmojstrilo 15 učiteljev. Ti bodo usposobili dodatnih 50 izobraževalcev odraslih v partnerskih organizacijah in tako povečali učinek projekta.

Projekt, ki bo trajal 2 leti, združuje mednarodne partnerske organizacije iz Irske (TU Dublin), Grčije (IDEC), Cipra (Emphasys), Španije (DOMSpain) in Slovenije (UPI – ljudska univerza Žalec).

Biserka Neuholt Hlastec (biserka.neuholt@upi.si) in Tina Baloh (tina.baloh@upi.si), UPI – LU Žalec