Most do večkulturnega učenja in ustvarjanja je projekt Erasmus+, ki nagovarja izziv hitrega staranja prebivalstva. Delež starejših se povečuje. Zato je pomembno, da spodbujamo aktivno staranje in solidarnost med generacijami. Prav tako je treba spodbujati prenos znanja in spretnosti s starejših na mlajše generacije. Večgeneracijsko učenje je odgovor na navedene izzive in je eno najpomembnejših sredstev za premagovanje razlik med generacijami. V projektu sodeluje 7 organizacij iz štirih držav: LU Jesenice (kot vodilni partner), ZLU in Vrtec Trbovlje iz Slovenije, Pučko otvoreno učilište Koprivnica in Dječji vrtič Tratinčica iz Hrvaške, OÜ Vestifex iz Estonije in Educational LTD s Cipra.

V prvem tednu oktobra (3.–7. 10. 2022) je v Zagorju in Trbovljah potekal tretji projektni trening, katerega gostitelja sta bila ZLU in Vrtec Trbovlje. Njegova tema je bila Didaktika za prepoznavanje fizičnih, kemijskih in tehničnih pojavov.

Prvi dan je bil namenjen spoznavanju udeležencev iz različnih držav: strokovnih delavcev in upokojenih prostovoljcev, predstavitvi slovenskega šolskega sistema in predstavitvi vpeljave pilotnega programa Uporabne stvari iz odpadnih materialov v vrtčevske skupine otrok. Ob koncu dneva nas je čakal še družabni dogodek, kjer smo Zasavci predstavili tipične zasavsko kulinariko (funšterc, jetrnice,  ajmmoht, ajdove žgance, potico ipd.),  drugi udeleženci pa najbolj značilne jedi svoje države.

Drugega dne so potekale medgeneracijske aktivnosti na temo fizikalnih, kemijskih in tehničnih pojavov. Začeli smo tudi izdelovati didaktične pripomočke. Drugega dne smo obiskali tudi VDC Zasavje, kjer so pripravili prav poseben plesni in glasbeni program ter predstavili primere dobrih praks na področju medgeneracijskega sodelovanja in učenja.

Tretjega dne smo se lotili konkretnega dela na naših projektih, ki je zajemal izdelavo vulkana, tehtnice, katapultov, mlina za proizvodnjo elektrike za samooskrbno kmetijo in različnih pripomočkov za preizkus fizikalnih zakonitosti. Sledile so tudi intenzivne priprave na Skupnostni festival Most do medkulturnega in medgeneracijskega učenja in ustvarjanja, ki je potekal četrti dan v Delavskem domu Trbovlje. Namen festivala je bil o projektu in projektnih aktivnostih seznaniti upokojence, izobraževalce odraslih, predšolsko osebje in ostale, ki se zavedajo, da z medgeneracijskim učenjem premagujemo vrzeli med generacijami. Okrog 80 otrok iz Vrtca Trbovlje je preizkusilo pripravljene didaktične pripomočke (katapult, tehtanje, izdelava barvnega vulkana …) in spoznavali fizikalne, kemijske in tehnične pojave. Po festivalu smo obiskali tudi prostore Vrtca Trbovlje – enota Pikapolonica, Virtualni muzej rudarstva 4. DRITL in dve stari rudniški stanovanji na Njivi.

Naš projektni trening Didaktika za spoznavanje fizikalnih, kemijskih in tehničnih pojavov smo zaključili v petek, 7. oktobra.  Poleg razvijanja kakovostnih medgeneracijskih aktivnosti smo v tem tednu imeli priložnost spoznati bogato kulturno dediščino lokalnega okolja, okrepiti partnerske vezi in se poglobiti v pomen in prednosti, ki jih nosita medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje ter učenje.

Nika Bukovšek (nika.bukovsek@zlu.si), ZLU