Seznam najpogosteje rabljenih kratic

A

ACS: Andragoški center Slovenije

ADS: Andragoško društvo Slovenije

C

CMEPIUS: Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

CPI: Center RS za poklicno izobraževanje

E

EK: Evropska komisija

ELKD: Evropsko leto kulturne dediščine

EPUO: Evropski program za učenje odraslih (European Agenda for Adult Learning)

EPALE: ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi

ESS: Evropski socialni sklad

EU: Evropska unija

I

IO: izobraževanje odraslih

ISIO: informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih

J

JSKD: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

L

LU: ljudska univerza

M

MDDSZ: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

MIZŠ: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

MK: Ministrstvo za kulturo

MZZ: Ministrstvo za zunanje zadev

N

NPK: nacionalne poklicne kvalifikacije

P

POKI: Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje

PU: Parada učenja

PUM-O: Projektno učenje mlajših odraslih

R

ReNPIO: Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji 2013–2020

S

SSIO: Strokovni svet za izobraževanje odraslih

T

TVU: Teden vseživljenjskega učenja

TUM PUM-O: Temeljno usposabljanje za mentorje v programu Projektno učenje za mlade odrasle

U

UIL: Inštitut za vseživljenjsko učenje pri UNESCO

UNESCO: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UTŽO: univerza za tretje življenjsko obdobje

UŽU BIPS: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj

Z

ZiSSS: Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije

ZLUS: Zveza ljudskih univerz Slovenije

ZRSZ: Zavod RS za zaposlovanje

ZZK: Zeleni znak kakovosti

IZDAJATELJ

IZDAJATELJ

KOTIČEK EPALE

Rubrika Kotiček EPALE

NAVODILA AVTORJEM

Arhiv

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog