Seznam najpogosteje rabljenih kratic

A

ACS: Andragoški center Slovenije

ADS: Andragoško društvo Slovenije

C

CMEPIUS: Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

CPI: Center RS za poklicno izobraževanje

E

EK: Evropska komisija

ELKD: Evropsko leto kulturne dediščine

EPUO: Evropski program za učenje odraslih (European Agenda for Adult Learning)

EPALE: ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi

ESS: Evropski socialni sklad

EU: Evropska unija

I

IO: izobraževanje odraslih

ISIO: informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih

J

JSKD: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

L

LU: ljudska univerza

M

MDDSZ: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

MIZŠ: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

MK: Ministrstvo za kulturo

MZZ: Ministrstvo za zunanje zadev

N

NPK: nacionalne poklicne kvalifikacije

P

POKI: Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje

PU: Parada učenja

PUM-O: Projektno učenje mlajših odraslih

R

ReNPIO: Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji 2013–2020

S

SSIO: Strokovni svet za izobraževanje odraslih

T

TVU: Teden vseživljenjskega učenja

TUM PUM-O: Temeljno usposabljanje za mentorje v programu Projektno učenje za mlade odrasle

U

UIL: Inštitut za vseživljenjsko učenje pri UNESCO

UNESCO: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UTŽO: univerza za tretje življenjsko obdobje

UŽU BIPS: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj

Z

ZiSSS: Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije

ZLUS: Zveza ljudskih univerz Slovenije

ZRSZ: Zavod RS za zaposlovanje

ZZK: Zeleni znak kakovosti

Andragoški center Slovenije

Andragoški center Slovenije - 30 let

KOTIČEK EPALE

Rubrika Kotiček EPALE

NE PREZRITE

Poti ustne zgodovine

četrtek, 9. 2. 2023

Kulturni bazar 2023

petek, 31. 3. 2023

Arhivi