Bolj kot kdajkoli v preteklosti si želimo sobivati s kritično razmišljujočimi posamezniki, zato je poučevanje kritičnosti pomemben izobraževalni cilj tako v formalnih kot neformalnih oblikah učenja in poučevanja. To velja za pridobivanje znanja otrok, mladih in odraslih. Kritično mišljenje je vseživljenjska spretnost. Prej ko jo usvojimo, bolje jo bomo razvili.

Knjiga Tanje Rupnik Vec z naslovom Izzivi poučevanja: spodbujanje razvoja kritičnega mišljenja je izšla leta 2011 pri ZRSŠ, pred kratkim pa je našla svoje mesto tudi na policah Knjižnice ACS. Monografija v šestih poglavjih razkriva različne modele in pristope h kritičnemu mišljenju. Avtorica podaja metode za merjenje tovrstnih spretnosti. 5. poglavje z naslovom Poučevanje kritičnega mišljenja je najbolj neposredno, navaja različne primere in vaje. V zaključnem poglavju je podan pregled raziskav tega pojava, med katerimi je posebno zanimiva predstavitev slovenske študije, opravljene v šolskem letu 2008/09. Osrednja raziskovalna vprašanja so bila vezana na učiteljev pogled na kritično razmišljanje, njegovo razumevanje tega pojava, vpliv subjektivnega mnenja o tem pojavu na poučevanje in zaznavanje sebe kot kritičnega misleca.

Meje svojih sposobnosti si največkrat vsilimo sami.

Colin Rose,

Umetnost učenja,1993

Avtorica učitelja poimenuje ‘kritično razmišljujoč praktik’. Predlaga nekaj praktičnih pristopov k motivaciji učencev, da bodo odpravili morebiten strah pred svojo zmožnostjo kritično razmišljati. Taka zamisel je oblikovanje kvadrata z dvema zapisoma na levem in desnem robu.

ne zmorem                                        zmorem

Da bi se pomikali proti desni, da bi torej dobili izhodiščno samozavest, predlaga nekaj podvprašanj. Prvo je vezano na natančnejše opise, česa posameznik ne zmore, nadaljnja pa na spremembe, ki bi se po njegovem mnenju morale zgoditi, da bi se začel pomikati proti besedi ‘zmorem’. Sledi usmerjanje v postavljanje cilja: namesto ‘Moral bi’ naj učenec zapiše povedi v odločnejši obliki: ‘Odločil sem se, da bom …’

Monografija v prvi vrsti nagovarja učitelje mladih, saj izhaja iz stališča, da človek v mladosti pridobiva izkušnje in znanje za lažje življenje v odrasli dobi. Izobraževanje odraslih pa v določeni meri nagovarja tiste, ki so jih priložnosti za pridobivanje tovrstnih spretnosti iz takih in drugačnih razlogov obšle. Vrzeli lahko presežejo pozneje, zato je knjiga odličen priročnik tudi za izobraževalce odraslih. Dobite ga v Knjižnici ACS.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS