Pri založbi Routledge je izšla znanstvena monografija o spretnostih, ki pripomorejo h kritični miselnosti. Urednice so v predgovoru zapisale, da hitro spreminjajoče se okolje in novi mediji zahtevajo krepitev netradicionalnih spretnosti. Razvijamo se v globalne državljane, zato moramo razumeti sisteme, njihovo organiziranje in razmerja, ki oblikujejo naše življenje. Publikacija prikazuje tako teoretična izhodišča kot praktične izkušnje in ustrezne sezname virov za celovito razumevanje novih spretnosti: sociokulturnih, tehnoloških, informacijskih, psihosocialnih, okoljskih in spretnosti družbenega prava.

Publikacija nosi letnico 2022. Namenjena je izobraževalcem odraslih, ki lahko na njenem temelju oblikujejo nove izobraževalne programe za krepitev globalnega državljanstva. Prispevek o okoljski pismenosti je napisala strokovnjakinj ACS Petra Javrh. Spoznanja slovenskega modela razvoja pismenosti za ranljive skupine prebivalcev je prenesla na področje okoljskih spretnosti. Izpostavila je pomen motivacije, kot je opredeljena v priročniku za učitelje Temeljne zmožnosti odraslih. V zaključku je poudarila, da so vse spretnosti enako pomembne in da je v ljudeh treba razvijati občutek za trajnost. Publikacijo si lahko izposodite v Knjižnici ACS ali jo naročite po spletu.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS