Datum: sreda, 30. 9. 2020

Čas: 9.00-17.00

Lokacija: Filozofska fakulteta, Ljubljana

Namen posveta je predstaviti raziskave in razmisleke o razvijanju in uveljavljanju humanistične in kognitivno-konstruktivistične paradigme v izobraževanju in vzgoji. Prirejen bo ob 80-letnici ddr. Barice Marentič Požarnik.