Datum: četrtek, 23. 1. 2020

Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF v Ljubljani prireja tradicionalne Pedagoško-andragoške dneve. Strokovni dogodek bo tokrat posvečen vplivu sodobnih tehnologij na učenje in izobraževanje. Osrednja tema je vezana na tehnologijo: kako spreminja podobo in vpliva na izvajanje učenja in pouka. Kakšni so kratkoročni in dolgoročni učinki tehnoloških vplivov – ne le na ozko poučevalno, pač pa zlasti na širšo, formativno, vzgojno vlogo vzgojno-izobraževalnih institucij in procesov?