Začetek: sreda, 14. 6. 2023
Konec: petek, 16. 6. 2023
Celodnevni dogodek
Lokacija: Pécs, Madžarska

Evropska mreža za temeljne spretnosti (EBSN) najavlja svoj letno konferenco. Osrednja tema letošnje konference je Vidiki kakovosti pri zagotavljanju osnovnih znanj in spretnosti: strokovni razvoj na vseh ravneh izvajanja.

Doogodek bo ponudil forum za razpravo in izmenjavo idej o razvoju in izvajanju okvirov kakovosti in standardov za zagotavljanje osnovnih znanj in spretnosti, inovativnih pedagoških pristopih in uporabi tehnologije pri poučevanju in učenju temeljnih spretnosti, vlogi profesionalnega razvoja pri izboljšanju kakovosti zagotavljanja temeljnih spretnosti, nacionalnem okviru za profesionalizacijo in izkoriščanje mikrokreditov pri stalnem strokovnem razvoju učiteljev in vzgojiteljev osnovnih spretnosti, vplivu kakovostnega zagotavljanja osnovnih znanj na rezultate in zadovoljstvo učencev ter izzivih in ovirah pri zagotavljanju kakovosti pri zagotavljanju temeljnih spretnosti in kako jih premagati.